Vízum za účelem podnikání

07.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Vízum za účelem podnikání představuje jeden z typů povolení k pobytu. Co je pro něj specifické a za jakých podmínek se získává?

Co je vízum za účelem podnikání

Vízum získávané za účelem podnikání je typem povolení k dlouhodobému pobytu. Určeno je tak pro všechny zájemce, kteří v Česku hodlají setrvávat 90 dní a déle.

Společně s tímto povolením do stejné kategorie náleží:

Vízum zároveň svému držiteli zakládá právo na to v Česku i podnikat. Je to i důvodem, proč musí žadatel při jeho udělení rovněž účel pobytu na území.

Cizinec by se měl především stanovit, jakým způsobem bude v ČR své podnikání realizovat. Jako efektivní postup se obecně doporučuje získání živnostenského oprávnění nebo založení, či koupě společnosti s ručením omezeným, stane-li se však cizinec zároveň jednatelem.

Vízum pro podnikání v ČR

Komu je toto vízum určeno

Vízum je určeno pro cizince, tedy pro občany třetích zemí. A to pro všechny, kteří chtějí v ČR podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti. 

V případě že už cizinec na území ČR oficiálně pobývá v rámci dlouhodobého pobytu, avšak jeho účel je odlišný, musí si požádat o změnu účelu svého pobytu, a to opět na pracovišti ministerstva vnitra.

Podmínkou je, že na území ČR pobývá alespoň 5 let. V případě, že původní oprávnění bylo vydáno za účelem sloučení rodiny, tato lhůta se zkracuje na 3 roky.

Podnikat,, pozor, lze i v rámci původně jiného účelu pobytu. Ten však nesmí být přerušen, tedy žadatel například musí na své původní vízum dále studovat.

Jak o dlouhodobé vízum za účelem podnikání požádat

Žádost se podává na pracovišti ministerstva vnitra v souladu s místem tzv. místní konzulární příslušnosti. To zároveň rozhoduje o případném udělení či neudělení víza.

K žádosti je nutné kromě výše zmíněného dokladu potvrzujícího účel pobytu rovněž přiložit:

  • cestovní doklad (originál)
  • prostředky k pobytu na území
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
  • jedna fotografie
  • souhlas rodičů
  • poplatek za podání žádosti (ve výši 2 500 Kč)

Pro vyřízení je stanovena lhůta ve výši 90 dnů ode dne podání. Ve výjimečných případech vyžadujících komplexní přístup se pak může tato lhůta prodloužit až na 120 dní.

vízum pro podnikání v ČR

Po schválení víza je cizincům vždy doporučováno neprodlené sjednání cestovního zdravotního pojištění. V případě, že bude výsledné rozhodnutí o udělení víza naopak zamítavé, může si žadatel vůči tomuto stanovisku podat tzv. rozklad neboli odvolání. Má také možnost se následně obrátit ve své záležitosti i na soud.

Jak dlouho je platný pobyt za účelem podnikání a jak je to se zrušením

Po úspěšném vyřízení je následně platnost uděleného povolení na 1 rok. Pakliže ale účel pobytu přetrvá, lze na pobočce ministerstva vnitra požádat o prodloužení platnosti dokladu, a to opět v délce maximálně 1 rok.

Zahájení řízení o zrušení dlouhodobého víza je opět v kompetenci ministerstva vnitra. To jej může navrhnout za předpokladu, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza, tedy například fakticky v České republice dlouhodobě nepobývá.

Máte zájem o vyřízení víza pro podnikání v ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.