Jaké pracovníky můžete získat v režimu Kazachstán

04.12.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Projekt Kazachstán

Od 1. září 2019 začala Česká republika přijímat kvalifikovanou pracovní sílu ve třech programech odstupňovaných podle úrovně uchazečů o práci. Žádosti vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a vědeckých pracovníků vyřizuji ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pro ostatní zaměstnance je tu hospodářská komora, která přijímá žádosti firem o pracovníky ze zemí ležících na východ od naší republiky. Stále platí, že je možné zaměstnat pouze pracovníky na kvalifikované pozice.

A jak se dostat k pracovníkům z Kazachstánu? Přes projekt Kazachstán s asistencí naší agentury IRS Czech, která dovede zajistit nábor pracovníků přímo v Kazachstánu včetně potřebných žádostí o zaměstnanecké karty a další povolení.

Nezaměstnanost v ČR je nejnižší za poslední desítky let. Problém, kde sehnat pracovníky pro české firmy, lze řešit tzv. režimem Kazachstán. Ten umožňuje firmám získat potřebné pracovníky z Kazachstánu.

režim kazachstán

Výhodou je, že firma jen sdělí požadavky na zaměstnance, ale o nic dalšího se už starat nemusí. Dohodnutí pracovních víz, povolení k pobytu a konzultace s Kazachy zajistí IRS Czech.

Kazaši a vhodná povolání

Každá národnost má odlišné předpoklady pro vykonávání práce, než mají ostatní. Um a smysl pro práci vycházejí z kulturních tradic, historie, reliéfu obývané krajiny a dostupných přírodních zdrojů.

Kazaši jsou stabilní zaměstnanci, kteří se vyznačují pracovitostí a manuální zručností. Jsou to kvalifikovaní pracovníci vhodní na pozici svářeče, operátorů CNC strojů, skladníka s vysokozdvižným vozíkem, řidiče kamionu, stavebního dělníka či operátora výroby. Dobří jsou jako pracovníci v pohostinství, a také jako elektrotechnici.

Vyřízení pracovního povolení je rychlé, přestože vzdálenost od České republiky je velká. S touto vzdáleností je třeba počítat při plánování dovolených a směn o svátcích.

V případě, že si jako firma chcete vybrat zaměstnance sami, přes režim Kazachstán lze domluvit prezentaci firmy, na které můžete udělat nábor pracovníků přímo v Kazachstánu.

Na prezentaci můžete seznámit uchazeče s pracovní pozicí a činností, na které byste je rádi viděli, případně provést i ukázku z provozní praxe. Osobní kontakt při výběru zaměstanců má mnohé přednosti.

pracovníci z kazachstánu

Podmínky zařazení do Programu Kazachstán

Firmy, které chtějí zaměstnat Kazachy, platí následující podmínky. Musí fungovat na trhu alespoň 2 roky, musí zaměstnávat minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a pravidelně zveřejňovat účetní závěrky.

Nutností je též zveřejnit volné pracovní místo v centrální evidenci. Dále nesmí být do programu zařazeny agentury práce, které nesplňují požadavky přímého zaměstnání. Minimální doba smluveného pracovního poměru pro nové zaměstnance z ciziny je 1 rok.

Pro Česko jsou roční kvóty pro pracovníky z Kazachstánu nastaveny na 300 žádostí/rok. Existuje ještě mzdové kritérium, podle kterého musí mít zaměstnaný cizinec plat na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající dané práci.

Za podání první žádosti je třeba zaplatit poplatek 2 500 Kč, při jejím zamítnutí a opětovném podání už jen 1 000 Kč. Platí se ještě poplatek ve výši 200 Kč za uchazeče (všechny ceny uvedeny bez DPH).

K žádosti o zařazení do programu je třeba přiložit následující povinné přílohy. Vyplněnou žádost a průvodní kartu.

Dále potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků od finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení, čestné prohlášení o tom, že hodlá firma dodržet všechny podmínky pro účast na Programu, včetně prohlášení o spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR.

Podrobnější informace a vzory pro vyplnění příloh naleznete na https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/

Máte zájem o pracovníky z Kazachstánu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.