Trvalý pobyt pro cizince

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jak získat trvalý pobyt v ČR? Žádost se podává na vyplněném formuláři (můžete najít zde). Veškeré doklady dodané k žádosti musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo musí být úředně přeloženy do českého jazyka. V případě jakýchkoliv chybných uvedení může být Vaše žádost zamítnuta.

Žádost o trvalý pobyt v ČR – nutné doklady

 • Platný cestovní doklad
 • doklad, který potvrzuje, že jste splnili podmínku pěti letého nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
 • 2 fotografie
 • Doklad, který potvrzuje zajištění ubytování v ČR
 • Doklad, který potvrzuje zajištění prostředků k pobytu na území ČR
 • Doklad o složené zkoušce z českého jazyka
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů

Kde si o trvalý pobyt zažádat a lhůty pro vydání

Žádost se podává na pracovišti MV ČR. A to na kterémkoli, nicméně vzhledem k nutnosti osobní přítomnosti se zpravidla podává na pracovišti příslušném podle místa hlášeného pobytu. MV ČR má následně stanovenou lhůtu 60 dnů na to, aby o vaší žádosti rozhodlo.

Na jak dlouho se získává trvalý pobyt

Trvalý pobyt se standardně uděluje na dobu 10 let a tuto lhůtu lze opakovaně prodlužovat. O prodloužení trvalého pobytu cizinců je nutné zažádat 90 dní před vypršením lhůty platnosti

Jaké jsou výhody plynoucí ze získání trvalého pobytu v ČR

 • Zaměstnání za totožných podmínek jako občané ČR, to znamená, že nemusíte získat povolení od úřadu práce
 • Následně je možné si v ČR požádat i o důchod, případně o jiné sociální dávky
 • Dítě osoby, která získá trvalý pobyt, může po dobu studia (do věku 26 let) získat zajištěnou bezplatnou zdravotní péči.
 • Je možné si rovněž požádat o české občanství, a to alespoň po pětiletém pobytu.

Udělení trvalého pobytu v ČR

V případě schválení povolení k trvalému pobytu budete telefonicky kontaktování pracovníkem Ministerstva vnitra ČR, který Vám následně sdělí veškeré informace o předání biometrického průkazu. Pokud nebudete telefonicky zastiženi, přijde Vám vyrozumění poštou na adresu, kterou jste uvedli na formuláři o udělení trvalého pobytu.

Neudělení trvalého pobytu cizinci

V případě zamítnutí žádosti o trvalý pobyt cizince máte možnost odvolání se proti rozhodnutí a to přesně během 15 dnů od přijetí. Odvolání zašlete doporučeným dopisem poštou nebo osobně předáte opět na Ministerstvo vnitra ČR, které danou věc posoudí.

Zrušení trvalého pobytu

Ke zrušení trvalého pobytu cizince může dojít v případě spáchání trestné činnosti nebo v případě uvedení klamných údajů. Povolení se také zruší v případě, že jste mimo Českou republiku po dobu delší šesti let a mimo území EU po dobu delší jednoho roku.

Máte zájem o vyřízení trvalého pobytu v ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.