Modrá karta

Služby

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Modrá karta je typ dlouhodobého povolení pro cizince z třetích zemí.
Umožňuje cizincům pracovat a zároveň pobývat v České republice delší dobu než 90 dnů.
Modrá karta je (na rozdíl od zaměstnanecké karty), určena pro cizince, kteří se uchází o pracovní
místo, pro jehož vykonávání je nutná vysoká odbornost.

 

Jak probíhá zpracování modré karty?

 • Nahlásíme volné pracovní místo na Úřad práce.
 • Připravíme veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti o modrou kartu dle požadavku MVČR.
 • Zajistíme soudní překlady.
 • Vyřídíme nostrifikaci/ověření vysokoškolského vzdělání.
 • Zajistíme termín na Zastupitelském úřadu ČR v dané zemi.
 • Informujeme vás o průběhu žádosti.
 • Informujeme vás o vašich povinnostech týkající se příjezdu cizince do ČR.
 • Pokud hodláte zaměstnávat cizince z Ukrajiny, přihlásíme Vás do Projektu Ukrajina a následně pomůžeme s vyřízením modré karty (viz Režim Ukrajina).
modrá karta pro cizince

Hodláte zaměstnávat cizince z Ukrajiny?

Přihlásíme Vás do daného vládního projektu Ukrajina a následně pomůžeme s vyřízením modré karty.

zjistit více

Nejste si jisti, zda-li je tento typ víz vhodný pro Vás? Neváhejte se na nás obrátit. Vyřídíme za vás veškeré formality, které jsou s vydáním modré karty spojené.

Na jak dlouho se modrá karta vydává a jak dlouho trvá vyřízení karty?

Modrá karta je vydávána na dobu maximálně 2 let. Následně je možné ji prodloužit nejdříve 120 dnů před koncem platnosti vaší stávající karty a nejpozději pak poslední den její platnosti.
Modrá karta je vyřízena maximálně do 60 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadě.

Jaké podklady budete k vyřízení modré karty potřebovat?

 

Často kladené dotazy

 

Kdo může požádat o vydání modré karty?

Modrá karta je určena pro cizince ze třetích zemích, kteří hodlají pracovně pobývat v České republice déle než tři měsíce.

Co musí uchazeč o modrou kartu splňovat?

Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělaní, které trvalo aspoň tři roky. Cizinec dále musí mít pracovní smlouvu, dle které je zaměstnán na plný úvazek a jeho hrubá mzda musí odpovídat jedna a půl násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

Vzor modré karty:

vzor modré karty

Jaké zaměstnání musím vykonávat, abych se stal držitelem modré karty?

Modrá karta se vždy vydává na určité pracovní místo, které souvisí s výkonem práce, kde je nutná vysoká kvalifikace a nedaří se takové pracovní místo obsadit. Soupis takových pracovních míst můžete nalézt na oficiálním portálu MPSV zde.

Co když práce, kterou si vyberu, mi nebude vyhovovat a budu chtít změnit zaměstnání?

Jestliže ukončíte zaměstnání v průběhu platnosti modré karty, jste povinen to oznámit na příslušném úřadě MVČR do tří dnů. Tato povinnost platí i pro změnu zaměstnavatele. Během prvních dvou let změny zaměstnavatele podléhají souhlasu MVČR.

Musíte tedy vždy změnu nahlásit a čekat na rozhodnutí.  Změna pracovního zaměření a změna zaměstnavatele u modré karty v prvních dvou letech pobytu Změna zaměstnavatele v prvních dvou letech, jak již bylo zmíněno, podléhá předchozímu souhlasu MVČR.

Ministerstvo souhlas udělí v případě, že stále splňujete podmínky vydání modré karty. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro změnu zaměstnání a opětovné povolení k pobytu je, aby pracovní pozice, kterou byste chtěli zastávat, nadále patřila mezi pracovní místa, kde je nutná vysoká kvalifikace a patří do evidence pracovních míst, která lze obsadit žadatelem o modrou kartu.

Co dělat poté co si vyberu práci z portálu?

Poté co si vyberete práci z portálu MPSV můžete následně kontaktovat budoucího zaměstnavatele s vaším životopisem a podrobnostmi ohledně pracovní smlouvy, které obvykle proberete na přijímacím pohovoru.

Vědecká práce V případě, že hodláte jet do České republiky na dobu delší tří měsíců za účelem vědeckého výzkumu, nežádáte o modrou kartu, ale o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu.

Na jak dlouho se vydává modrá karta?

Modrá karta se vydává nejméně na dobu jednoho roku dle pracovní smlouvy plus tři měsíce navíc jako lhůta pro nalezení jiné práce a maximálně na dobu dvou let.

Kdy dostanu vyrozumění o přijetí nebo zamítnutí mé žádosti o modrou kartu?

Vyrozumění o rozhodnutí dostanete do devadesáti dnů od podání žádosti o modrou kartu.

Může se stát, že má žádost bude zamítnuta?

Vaše žádost může být zamítnuta v následujících případech:

 • Předložili jste doklady, které nejsou správně podložené nebo neodpovídají skutečnosti a můžou být pokládané za padělky.
 • Jste nežádoucí osobou v Českém státě
 • Je důvodné nebezpečí, že trpíte vážnou nemocí, která je ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví
 • Nedostavíte se na cizineckou policii k pohovoru bez omluvy
 • Je důvodné nebezpečí, že by Váš pobyt mohl ohrozit Český stát.

Co můžu dělat v případě zamítnutí?

V případě zamítnutí vaší žádosti o modrou kartu například z důvodu špatně předložených dokumentů máte možnost se do patnácti dnů od doručení odvolat. Odvolání následně musíte poštou zaslat pracoviště na Ministerstvo vnitra.

Moje žádost byla kladně posouzena, co dál?

Pokud byla Vaše žádost kladně posouzena, tak se s vámi do několika dnů spojí pracovník Ministerstva vnitra, který si s Vámi domluví termín pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky – modré karty. Následně Ministerstvo vnitra písemně kontaktuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil podmínky o získání modré karty.

Před vydáním modré karty Vám bude vydáno potvrzení o naplnění podmínek k získání modré karty. Toto potvrzení slouží jako doklad, který Vás opravňuje zůstat na území ČR, než obdržíte modrou kartu s biometrickými údaji.