Modrá karta

Služby

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Modrá karta je typ dlouhodobého povolení pro cizince z třetích zemí.
Umožňuje cizincům pracovat a zároveň pobývat v České republice delší dobu než 90 dnů.
Modrá karta je (na rozdíl od zaměstnanecké karty), určena pro cizince, kteří se uchází o pracovní
místo, pro jehož vykonávání je nutná vysoká odbornost.

 

Jak probíhá zpracování modré karty?

  • Nahlásíme volné pracovní místo na Úřad práce.
  • Připravíme veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti o modrou kartu dle požadavku MVČR.
  • Zajistíme soudní překlady.
  • Vyřídíme nostrifikaci/ověření vysokoškolského vzdělání.
  • Zajistíme termín na Zastupitelském úřadu ČR v dané zemi.
  • Informujeme vás o průběhu žádosti.
  • Informujeme vás o vašich povinnostech týkající se příjezdu cizince do ČR.
  • Pokud hodláte zaměstnávat cizince z Ukrajiny, přihlásíme Vás do Projektu Ukrajina a následně pomůžeme s vyřízením modré karty (viz Režim Ukrajina).
modrá karta pro cizince

Hodláte zaměstnávat cizince z Ukrajiny?

Přihlásíme Vás do daného vládního projektu Ukrajina a následně pomůžeme s vyřízením modré karty.

zjistit více

Nejste si jisti, zda-li je tento typ víz vhodný pro Vás? Neváhejte se na nás obrátit. Vyřídíme za vás veškeré formality, které jsou s vydáním modré karty spojené.

Na jak dlouho se modrá karta vydává a jak dlouho trvá vyřízení karty?

Modrá karta je vydávána na dobu maximálně 2 let. Následně je možné ji prodloužit nejdříve 120 dnů před koncem platnosti vaší stávající karty a nejpozději pak poslední den její platnosti.
Modrá karta je vyřízena maximálně do 60 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadě.

Jaké podklady budete k vyřízení modré karty potřebovat?

 

Často kladené dotazy

 

Kdo může požádat o vydání modré karty?

Modrá karta je určena pro cizince ze třetích zemích, kteří hodlají pracovně pobývat v České republice déle než tři měsíce.

Co musí uchazeč o modrou kartu splňovat?

Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělaní, které trvalo aspoň tři roky. Cizinec dále musí mít pracovní smlouvu, dle které je zaměstnán na plný úvazek a jeho hrubá mzda musí odpovídat jedna a půl násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

Vzor modré karty:

vzor modré karty

Jaké zaměstnání musím vykonávat, abych se stal držitelem modré karty?

Modrá karta se vždy vydává na určité pracovní místo, které souvisí s výkonem práce, kde je nutná vysoká kvalifikace a nedaří se takové pracovní místo obsadit. Soupis takových pracovních míst můžete nalézt na oficiálním portálu MPSV zde.

Co když práce, kterou si vyberu, mi nebude vyhovovat a budu chtít změnit zaměstnání?

Jestliže ukončíte zaměstnání v průběhu platnosti modré karty, jste povinen to oznámit na příslušném úřadě MVČR do tří dnů. Tato povinnost platí i pro změnu zaměstnavatele. Během prvních dvou let změny zaměstnavatele podléhají souhlasu MVČR.

Musíte tedy vždy změnu nahlásit a čekat na rozhodnutí.  Změna pracovního zaměření a změna zaměstnavatele u modré karty v prvních dvou letech pobytu Změna zaměstnavatele v prvních dvou letech, jak již bylo zmíněno, podléhá předchozímu souhlasu MVČR.

Ministerstvo souhlas udělí v případě, že stále splňujete podmínky vydání modré karty. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro změnu zaměstnání a opětovné povolení k pobytu je, aby pracovní pozice, kterou byste chtěli zastávat, nadále patřila mezi pracovní místa, kde je nutná vysoká kvalifikace a patří do evidence pracovních míst, která lze obsadit žadatelem o modrou kartu.