Dlouhodobý pobyt za účelem investování

04.02.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nevíte, k čemu slouží dlouhodobý pobyt za účelem investování, případně co vše potřebujete splnit, abyste získali povolení k dlouhodobému pobytu?

Na to se podíváme v rámci našeho článku, kde se pokusíme vše vysvětlit. Připravte se také na to, že bude potřeba vypracovat podnikatelský záměr, bez kterého se v rámci povolení neobejdete.

Pro koho je tento pobyt vhodný

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určený pro všechny podnikatele z cizích zemí. Počítá se s tím, že zde bude podnikatel delší dobu, než je 90 dní a v České republice se chystá uskutečnit významnou investici.

investice cizinců v čr

Stejně tak lze tohoto povolení využít v případě, že bude cizinec ve vedení obchodních korporací, které opět chystají významné investice na našem území. V obou případech je ale potřeba vyřídit patřičné povolení.

Co bude potřeba

K tomu, abyste mohli zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investice budete potřebovat hned několik základních náležitostí. Tou první je bezesporu platný cestovní doklad, případně také jedna fotografie.

Dále bude potřeba si připravit také doklad, který říká, že je cizinec oprávněný nakládat s penězi pro významnou investici.

Protože se jedná o investice, bude potřeba doložit také účetní uzávěrky, kde jsou vidět výsledky hospodaření žadatele nebo korporace. Ministerstvo může také vyžadovat doklad jež dokládá původ peněz, resp. peněžitých prostředků, které mají být pro investici použity. Zároveň bude také potřeba čestného prohlášení, že osoba není ve svém státě v úpadku.

Jestliže bude cizinec investovat nějaký majetek, opět bude potřeba dokázat jeho původ. Dále bude potřeba si připravit doklad o bezdlužnosti. Ten je ale potřebný pouze v případě, kdy cizinec na území České republiky již pobýval.

U sebe pak musí mít také připravené dokumenty jako výpis z rejstříku trestů případně doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Připravte si podnikatelský záměr

Aby bylo možné povolené udělit, bude potřeba také podnikatelský záměr. Ten by měl obsahovat cíle významné investice, vyhodnocení všech rizik a také důvody, proč investice probíhá na území České republiky.

dlouhodobý pobyt za účelem investice

Stejně tak by měl obsahovat popis jednotlivých etap podnikatelského záměru a objem finančních prostředků, které budou na tuto investici použity. Případnou šablonu pro podnikatelský záměr můžete naleznout na těchto webových stránkách.

Závěrem

Dlouhodobý pobyt za účelem investice není tak složité vyřídit. Přípravě dokumentů a podnikatelských záměrů ale věnujte dostatek času, aby byly všechny dokumenty v pořádku a případné schválení se zbytečně neoddalovalo.

Mohlo by vám to zhatit případnou investici, což rozhodně nechcete. Mějte také potřebné dokumenty u sebe. Jestliže chcete mít jistotu, že vše projde, co nejlépe - využijte našich služeb.

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého pobytu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.