Pro jaké obory jsou vhodní zaměstnanci z Indie?

11.12.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pro tuzemské firmy je stále náročnější najít zaměstnance v Česku. Řešením je zaměstnávání cizinců.

Charakteristika ekonomického potenciálu Indie

Prostřednictvím vládních projektů podporujících zaměstnávání cizinců řada z nich našla svoje pracovníky také v Indii.

Indie je v této chvíli rozvojovou zemí, avšak západní zaměstnavatelé v ní vidí významný hospodářský potenciál. V této chvíli se jedná dokonce o nejlidnatější demokratickou zemi na světě. Velmi početná je v Indii střední třída. Zhruba polovina obyvatel této lidnaté země je navíc mladší 27 let.

Jedná se o lidi, kteří jsou nejen mladí, ale též vzdělaní a hovoří dobře anglicky. To dává jejich zaměstnávání významný potenciál. Mladí Indové se proto v hojném počtu uplatňují i v technologických profesích, například jako programátoři.

O Indii se s jistou nadsázkou traduje, že dějiny země v podstatě obešly průmyslovou revoluci a celá země se rovnou „probudila“ do éry počítačů. Ostatně napříč celou zemí vznikla celá řada škol zaměřených právě na výpočetní techniku.

pracovníci z Indie

Pracovní uplatnění Indů a jací Indové vlastně jsou

Vzhledem k tomu, že v zemi vládne stále ještě značná chudoba, z pochopitelných důvodů se řada lidí snaží nalézt uplatnění v perspektivních dobře placených profesích, a to nejen v IT, ale taktéž v sektoru služeb.

Indové tak pracují napříklaf i v softwarových službách a v hojném počtu i v call centrech. Indičtí inženýři vynikají velmi dobrým analytickým myšlením a již delší dobu jsou etablovaní ve významných technologických společnostech. Ostatně už na školách se v dětech silně podporuje extrémní píle, pracovitost a cílevědomost.

režim indie

V tuzemsku se s nedostatkem zaměstnanců nepotýkají pouze odvětví vyžadující vyšší kvalifikaci, ale rovněž například stavebnictví. Lze tak předpokládat, že s Indy se budou stále častěji setkávat i české stavební firmy.

Indové jsou obecně inteligentní a schopní, faktem však zůstává, že na překážku může v některých případech být silná kulturní odlišnost. Manažeři se shodují, že typický Ind neumí říkat ne. Proto je poměrně náročné například zjistit, zda vám vůbec rozumí.

Indové v Česku

Po úspěšném vládním programu, který se soustředil na zaměstnávání Ukrajinců se v ČR rozběhly i další obdobné projekty určené ke snazšímu zaměstnávání cizích státních příslušníků.

V Česku tak byl odstartován pilotní projekt s názvem Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie, který byl posléze nejnověji nahrazen projektem Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Rozdíl mezi oběma není prakticky téměř žádný. Jedná se v obou případech primárně o zajištění náboru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

Klíčovým úkolem vládního režimu je zajistit snazší získávání pracovníků z Indie. Především jim projekt umožní získat jednoduše pobytové oprávnění a pracovní povolení, které tito uchazeči nutně pro legální zaměstnání na území republiky potřebují.

Máte zájem o pracovníky z Indie?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.