Pracovníci z Filipín jsou v kurzu

06.03.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Současná ekonomická situace vede zaměstnavatele k tomu, aby pátrali po zaměstnancích v zahraničí. Dochází tak k přílivu pracovníků také z Filipín. Jaké zkušenosti s těmito zaměstnanci tuzemské firmy mají?

Mentalita Filipínců

Na úvod ve stručnosti náhled na tento ostrovní stát a mentalitu jejich obyvatel, která je evropskému kulturnímu kontextu vzdálenější.

Byť je jako první bod nutné dodat, že ne tolik, jako u jiných asijských národů. Filipínci jsou zvyklí pracovat v zahraničí. Do značné míry bychom je proto mohli označit za národ kosmopolitnější a evropskému smýšlení uchopitelnější.

K tomu přispívá i fakt, že významný vliv na ostrově hraje také křesťanství. Díky tomu je pro Filipínce zcela běžným milníkem i klasické slavení Vánoc atd.

Obecně charakterizuje Filipínce zejména serióznosti a poctivost. A to bez ohledu na to, ze které sociální vrstvy pocházejí. Ti, kteří s nimi mají zkušenost, svorně potvrzují, že mít filipínské zaměstnance rozhodně znamená nemuset se obávat o to, že se něco ztratí, případně bude rovnou odcizeno.

Filipínci na pracovních pozicích v ČR

V českých firmách chybí stovky tisíc lidí a i když je cca stejný počet lidí aktuálně bez práce, na nabízené posty se uchazeči ne vždy hodí. Proto je nutné hledat zájemce o práci také jinde a Filipínci jsou jednou z možných dobrých voleb.

filipínští pracovníci v čr

Dosavadní zkušenosti s nimi jsou totiž zatím více než pozitivní. Zaměstnavatelé si chválí pracovitost i znalost angličtiny, která Filipíncům výrazně otevírá cestu do světa. Ostatně zaměstnavatelé na západ od nás už potenciál filipínských „pracantů“ pochopili dávno.

Uplatnění se přitom otevírá i například v sociálních službách, kde by mohly novou pracovní pozici najít zejména ženy, jimž je schopnost pečovat vlastní. Jak se shodují ředitelé pobytových zařízeních, personální situace je v této sféře velmi špatná.

Motivovat zahraniční uchazeče k tomu, aby na volná místa nastoupili, je jednou z možností, jak tento typ služeb zachovat. Filipínky se navíc v hojném počtu uplatňují i jako chůvy nebo hospodyně. Filipínce lze objevit dokonce i mezi personálem nejednoho tuzemského hotelu.

Filipínci se však v ČR dokázali úspěšně uplatit i na mnoha dalších postech, zkušenosti s nimi jsou například na postech operátorů. Exotičtí zaměstnanci obsazují i pracovní pozice, jako jsou dělníci nebo letečtí mechanici. Nanejvýš vhodní jsou ale též na místa kvalifikovanějších zaměstnanců, jako jsou například programátoři.

V praxi se potvrdilo, že Filipínci jsou na práci v zahraničí velmi dobře připraveni. Dle zaměstnavatelů se jedná o velmi pilné a komunikativní osobnosti. Na pracovištích s nimi nebývají žádné problémy, zaměstnanci jsou velmi spolehliví a loajální vůči firmě, ve které pracují.

Co je Režim Filipíny

Režim Filipíny především slouží ke zkrácení celkové doby potřebné pro získání tzv. zaměstnanecké karty. Přihláška do tohoto programu v praxi znamená možnost zajištění termínu pro podání zaměstnanecké karty na velvyslanectví ČR. V praxi to znamená, že doba náboru cizích pracovníků se významně zkracuje, a to zhruba na 3 měsíce.

projekt filipíny

Projekt Filipíny si tak klade za cíl primárně zjednodušení byrokratické zátěže a zkrácení potřebné doby pro získání vhodného zaměstnance. Díky tomu mohou firmy pokračovat v plnění svých cílů a nedostatek zaměstnanců nebude představovat potenciální hrozbu pro výrobu.

Vládní program navazuje na systém tzv. režimů, které jsou zaměřeny na nábor zahraničních pracovníků. Jako první byl oficiálně v roce 2016 spuštění Pilotní projekt Ukrajina a setkal se s velmi kladnou odezvou. Proto byl systém v průběhu let rozšířen i na další státy, nejen na Filipíny, ale také například i Indii či Mongolsko.

Máte zájem o pracovníky z Filipín?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás