Mateřská dovolená a cizinci mimo EU

16.05.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Mateřská dovolená je radostnou událostí, se kterou se ale pojí zároveň některé nezbytné formální úkony. Jakým způsobem řeší tuto životní situaci cizinky v Česku?

Co je to mateřská a za jakých podmínek se získává

Mateřská dovolená je obdobím v délce 28 týdnů, kdy je žena omluvena v zaměstnání (dovolená) a zároveň je jí vyplácena státem dávka na základě nemocenského pojištění. Ta se oficiálně označuje jako peněžitá pomoc v mateřství, lidově též mateřská. Tuto dávku vyplácí jednotlivé správy sociálního zabezpečení.

Coby zaměstnankyně má v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou v uvedené výši také cizinka, pakliže dokáže splnit potřebnou dobu pojištění tj. být účastná tuzemského nemocenského pojištění. To znamená minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM.

těhotenství cizinců v čr

Obecně však, pozor, také platí, že samotné narození dítěte nepředstavuje legitimní účel pobytu na území ČR. Účel pobytu je tak dále vázán na původní pracovní smlouvu, pokud trvá v rámci své platnosti na dobu neurčitou. Jinak je v případě smlouvy na dobu určitou, jejíž platnost skončí, potřeba účel pobytu změnit například na účel sloučení rodiny.

Což může přinést komplikace v podobě toho, že po ukončení zaměstnaneckého poměru zároveň přestává dotyčné být placeno zdravotní pojištění. Cizinci bez trvalého pobytu vzniká účast na veřejném pojištění totiž právě momentem, kdy se tento stal zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR.

Jak je to se zdravotním pojištěním pro cizinku

Z této skutečnosti následně vyplývá, že ženě v konečném důsledku nemusí být jak porod, tak i následné péče o potomka z pojištění proplaceno. Vyžaduje-li žena-cizinka tuto ochranu, musí si pak sama sjednat speciální tzv. komerční zdravotní pojištění. Tímto způsobem jí příslušné náklady budou moci být pokryty.

vzp logo

V září 2023 v tuzemsku oficiálně skončil monopol Pojišťovny VZP. Ten byl původně plánován na 5 let, avšak již po 2 letech nakonec kritizované opatření platnosti pozbylo. Proti monopolu, který do pojišťovny pravidelně přiváděl částku 800 milionů za rok, se vymezovali ministerští úředníci, politici i samotné pojišťovny a podařilo se tak nakonec prosadit jeho zrušení. Je již tak oficiálně možno se tímto způsobem pojistit u vybraného poskytovatele.

Navíc je nutné počítat s tím, že od ledna se děti, tedy všechny osoby mladší 18 let, povinně stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění, bez možnosti nahrazení komerčním pojištěním, pakliže disponují platným povolením k dlouhodobému pobytu. Toto opatření platí pro všechny účely dlouhodobého pobytu.

Dítě narozené na území České republiky musí být pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka v den jeho narození. Jinak je možno si pojišťovnu vybrat.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.