Mají cizinky nárok na rodičovský příspěvek

28.02.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V České republice je rodičovský příspěvek přesně stanovený, některé maminky mají nárok jen na rodičovský příspěvek, který je v současné době 300 tisíc korun, u vícerčat je tato částka ještě vyšší, a vyplácí se měsíčně od porodu.

Některé matky mají i nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která dohromady trvá 28 týdnů a nástup je 6 - 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Sociální zabezpečení je však nutné i pro ženy, které nemají v ČR trvalé bydliště, ale pobývají zde za jiným účelem.

Rodičovský příspěvek je určen ženám i mužům, kteří se celodenně starají o dítě. Tento příspěvek je určen cizinci nebo cizince, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ČR po dobu delší než 1 rok, výše příspěvku je závislá na době čerpání.

rodičovský příspěvek pro cizince

Jak se dělí ženy podle země trvalého pobytu

Těhotenství je krásná životní událost každé ženy, pro cizinky to však bývá komplikovanější, pokud se nachází v jiné zemi, než mají trvalé bydliště. Na území ČR pobývají cizinky většinou za účelem práce, což je také doprovázeno tím, zda jejich trvalý pobyt je v zemi EU nebo mimo ni.

Pokud žena pochází ze státu EU, mají podobná práva, jako mají občanky ČR. Zatímco v případě cizinek, které nejsou z EU, musí řešit zaměstnaneckou nebo modrou kartu, která je opravňuje i k pobytu.

Je-li cizinka stále v pracovním poměru na dobu neurčitou a otěhotní, poté má nárok na rodičovský příspěvek, protože stále zůstává v pracovním poměru. Pokud však přijde o práci předtím, než těhotenství oznámí, ať už výpovědí nebo ukončením pracovního poměru, má žena v zásadě tři možnosti:

  • Najít si jinou práci - každá žena má 60 dní na to, aby si našla jinou práci, čímž bude stále platit zaměstnanecká karta.
  • Odjet zpět do své země - pokud si zde nenajdete jinou práci, můžete se také vrátit zpět do své země, ze které pocházíte a sociální dávky řešit v dané zemi.
  • Změnit účel pobytu - předpokládá se, že miminko má v ČR tatínka, můžete si tedy převést důvod pobytu v ČR z pracovního a požádat o tzv. sloučení rodiny, čímž se účel pobytu přenese na vašeho partnera.

Kromě práce může na území ČR pobývat i jako rodinný příslušník, přičemž není v pracovním poměru.

rodičovský příspěvek pro cizince

Zdravotní pojištění související s těhotenstvím

Po dobu celého těhotenství, při porodu a následně v šestinedělí potřebuje být každá žena pod dohledem lékaře. Cizinka, která je zaměstnaná, je automaticky účastník veřejného zdravotního pojištění, zatímco cizinky, které jsou zde jako rodinné příslušnice, si musí sjednat komplexní pojištění, které bude pokrývat všechny zdravotní výdaje.

Jednotlivé pojišťovny mají vlastní podmínky a dobu trvání, je proto nezbytné si prostudovat jednotlivé nabídky a nejradši si nechat poradit od známého.

S pojištěním nikdy neotálejte, protože některé pojišťovny mají "čekací doby", které mohou být delší, než je doba do porodu, což pak znamená, že si všechny výdaje spojené s porodem musí cizinka kompletně zaplatit sama.

V ČR je povoleno rodit i mimo porodnici, v takovém případě si však každá žena bez rozdílu musí porod hradit samostatně.

Práva těhotných žen

I cizinky, které jsou těhotné, mají svá práva. Zaměstnavatel je nesmí propustit, vztahuje se na ně ochranné období, je-li však jejich pracovní smlouva na dobu určitou, poté není povinností zaměstnavatele, aby tuto smlouvu nadále prodloužil, na ženu se tak vztahuje 180 denní ochranná doba.

U složitějších prací mají těhotné ženy nárok na přeřazení na jinou pozici, musí však svůj zdravotní stav oznámit zaměstnavateli. Po vyčerpání rodičovského příspěvku mohou rodiče nastoupit na stejnou pozici, pokud jejich smlouva stále trvá, není-li smlouva aktivní, musí si hledat jinou pracovní pozici.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt