Vyplatí se zaměstnávat pracovníky ze zahraničí?

09.01.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Na území České republiky se můžete setkat na různých postech s mnoha cizinci. Jinak se jim také říká "levná pracovní síla". Jedná se o cizince, kteří si chtějí, většinou legálně, vydělat nějaké peníze, protože v jejich zemi nejsou takové možnosti.

Čeští občané si neustále práci vybírají, nechtějí pracovat na podřadných pozicích, které by je shodily před okolím, zároveň také nechtějí dostávat minimální plat, protože si myslí, že mají navíc.

Pravdou však zůstává, že podnikatelé na výběr nemají, pokud začnou hledat zaměstnance, akutně je potřebují, takže pokud se nepřihlásí nikdo z českých občanů, musejí dělat nábory i z řad cizinců.

Vyplatí se zaměstnávat cizince?

Zaměstnávat cizince se jednoznačně vyplatí za předpokladu, že se jedná o legální zaměstnávání. Jestliže tedy potřebujete přijmout pracovníka, který je z ciziny, buď se obraťte na pracovní agenturu, která se tímto zabývá nebo si podáte standardní inzerát na Úřad práce, kde ale uvedete, že pozice je vhodná i pro občany jiných zemí.

vyplatí se cizinci

Zaměstnávat cizince je možné buď na základě zaměstnanecké karty nebo modré karty. Jedná se o pracovní povolení, ale také o povolení k pobytu na území České republiky, které trvá po celou dobu pracovní smlouvy. Za danou práci musí být zaměstnanec vždy řádně odměňován.

Nelegálně zaměstnávat cizince se rozhodně nevyplatí ani pro jednu stranu. V případě kontroly může dostat zaměstnavatel tučnou pokutu a zaměstnanec může být okamžitě vyhoštěn z celého Schengenského prostoru.

Pro zaměstnance hrozí dvojnásobné rizika, zaměstnavatel jim totiž za práci nemusí zaplatit, protože nemají platnou pracovní smlouvu.

Z jakých zemí můžete získat pracovníky

Na trhu máte na výběr více zemí, ze kterých si pracovníky můžete vybrat. Všechny režimy zemí mají některé podmínky společné - činnost vaší společnosti musí mít minimálně 2 roky obchodní minulosti, která je bez dluhů a minimální počet vašich zaměstnanců je 6.

Každá země své vlastní podmínky a dobu trvání vyřizování dokumentace. Mezi nejčastější pracovníky na našem území jsou zaměstnanci z Ukrajiny

Ukrajina - zaměstnanci jsou pouze kvalifikovaní pracovníci. Problémem bývá, že vyřizování dokumentace nějakou dobu trvá, takže pokud potřebujete někoho, kdo může začít pracovat prakticky okamžitě, máte možnost zažádat o krátkodobé pracovní povolení, které je vydáno během jednoho měsíce, ale jeho maximální doba trvání je 90 dní.

Během jednoho kalendářního roku se do projektu může přihlásit maximálně 19 600 zájemců.

vyplatí se zaměstnanci z ukrajiny

Filipíny, Mongolsko a Sprsko - tyto země mají stejnou dobu trvání vyřízení veškerých dokumentů, jedná se o dobu 3 měsíců. Maximální počet uchazečů je 1 000 zájemců o práci. I v těchto zemí máte garantované pouze kvalifikované pracovníky.

Vyžadovaní pracovníci na určité pozici

Cizinci mohou být zaměstnávání na skoro každé pozice, které se v České republice k dispozici, ať už se jedná o skladníky, pohostinství, výrobu nebo pracovníky továren. Abyste se svými zaměstnanci dorozuměli, musí mít alespoň minimální znalost českého jazyka.

Domluvit se můžete i celosvětovým jazykem - angličtina. Jestliže však potřebujete obsadit pozici, kde musí zaměstnanci komunikovat i s třetí osobou - číšníci nebo lékaři, je znalost českého jazyka nezbytná.

Ukrajina - zaměstnanci Ukrajiny jsou velice zruční a podle povahy i pracovití. Souběžně jejich jazyk není tolik odlišný.

Filipíny - zaměstnanci z Filipín jsou zase vysoce kvalifikovaní, takže je můžete využít na pozice, které vyžadují dostatečné znalosti.

Mongolsko - zaměstnanci z Mongolska jsou kromě kvalifikovanosti také stabilními zaměstnanci, takže se nemusíte bát, že vám po brzké době odcestují zpět do své země, protože je práce přestane bavit.

Bělorusko - mezi vámi a zaměstnanci z Běloruska je také malá jazyková bariéra, takže se snadno domluvíte. Tito pracovníci mají i veliké pracovní nasazení, snaží se dosáhnout vyšších pozic a práci vynakládají veškerý svůj volný čas.

Máte zájem o nové pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.