Jak postupovat při úrazu či nemoci cizince v ČR?

08.02.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Stačí chvilka nepozornosti a úraz je na světě. Toto se týká i cizinců dlouhodobě pobývajících na území našeho státu, kteří krom úrazu mohou čelit například i některému z onemocnění, u nějž bude neodkladná návštěva lékaře. 

Následující řádky pak pojednávají o tom, co všechno je před takovouto návštěvou doktora dobré ověřit, kam se obrátit s případnými dotazy a rovněž i o tom, co jaké pojištění pro cizince pokrývá. 

Základem je zjistit, jaké pojištění cizinec má a co všechno pokrývá 

V případě, že se některá z těchto zdravotních nepříjemností stane cizinci dlouhodobě pobývajícímu v ČR, tak není důvod panikařit, neboť existuje velká pravděpodobnost, hraničící téměř s jistotou, že již má sjednané minimálně komerční zdravotní pojištění u některé z českých pojišťoven, jež je plně přizpůsobeno podmínkám českého prostředí a legislativě.

Tato povinnost platit zdravotní pojištění je dokonce zákonem stanovená, cizinci dlouhodobě pobývající v ČR, tak musejí být ze zákona pojištěni pro lékařskou péči, přičemž splnění této povinnosti je kontrolováno, jak při žádosti o povolení k pobytu, tak i při běžných pobytových kontrolách.  

pojištění cizinců

Mohou tak učinit dvěma způsoby – jedním z nich je právě výše zmiňované komerční pojištění, druhým pak veřejné zdravotní pojištění, které se však nepodaří získat každému, například mají smůlu ti cizinci, kteří si na území ČR vydělávají jako OSVČ nebo ti kteří ukončili pracovní poměr a pobírají nemocenské dávky či rodičovský příspěvek. 

Před návštěvou lékaře, pokud to tedy zdravotní stav dotyčného cizince umožňuje, je nicméně i tak záhodno ověřit platnost a rozsah jeho sjednaného zdravotního pojištění, zejména tedy u těch cizinců s patrnou jazykovou bariérou, u nichž by mohlo hrozit, že jejich pojistná smlouva bude plná všemožných výjimek a právních kliček či u těch, kteří si zdravotní pojištění sjednávali již před dávnou dobou a už si nepamatují všechny náležitosti pojistné smlouvy a s tím spojené úkony, na které mají na jejím základě právo.

V případě nejasností se neostýchejte kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které má cizinec sjednané pojištění, jejíž číslo naleznete buď na kartičce pojištěnce nebo na jejích webový stránkách a která bývá dostupná ve většině případů non-stop. 

Návštěva lékaře probíhá, až na výjimky, zcela standardně 

Samotná návštěva lékaře se pak nikterak moc neliší od toho, jak by probíhala, kdyby se jí účastnil občan České republiky. Při vstupu do ordinace či nemocničního zařízení, jež má smluvní vztah s pojišťovnou, u níž je cizinec pojištěn (toto je třeba si důkladně ověřit předem), stačí pouze předložit kartičku pojištěnce, případně pokud cizinec pochází z některé ze zemí, s níž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (Černá Hora, Makedonie, Srbsko či Turecko), tak mu stačí prokázání příslušnosti k dané zemi, například cestovním pasem, a pak již vše probíhá standardním způsobem. 

zdravotní pojištění pro cizince

Většina důvodů pro návštěvu lékaře (silná bolest hlavy, úraz, zvýšená teplota atd.) pak navíc spadá do kategorie nutné a neodkladné zdravotní péče, která je krom veřejného zdravotního pojištění součástí i všech komerčních, tudíž není potřeba v takovýchto případech věnovat návštěvě doktora zvýšenou pozornost. 

Pojištění nutné a neodkladné péče je často voleno pouze jako přechodné pojištění, neboť je jednoznačně tou nejlevnější, leč tedy pokrývající pouze akutní zdravotní péči, variantou zdravotního pojištění pro cizince.

Aby se předcházelo jeho zneužívání, je možné jej mít sjednané maximálně na 2 roky, bez možnosti znovuobnovení. Po uplynutí této lhůty je tak cizinec povinen sáhnout po komplexním zdravotním pojištění. 

Komplexní zdravotní pojištění je pak určeno právě pro cizince s delším pobytem na území ČR, konkrétně v minimální délce 90 dnů. To pokrývá krom základní akutní péče, také například i preventivní prohlídky či neakutní konzultace s lékařem. 

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt