Vyzkoušejte nové pracovníky z Běloruska

26.12.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Personální krize stále v mnoha oborech přetrvává. Proto je nutné hledat zaměstnance i v zahraničí. Jaké zkušenosti mají tuzemští zaměstnavatelé s pracovníky z Běloruska?

Ekonomická charakteristika Běloruska

Bělorusko je státem především průmyslovým a zemědělským, přičemž v zemědělství dominuje živočišná výroba. V zemi je rozvinutý zejména chemický nebo potravinářský průmysl. Již za éry bývalého SSSR mělo Bělorusko status montážní země a vysoká úroveň technických schopností se udržuje dodnes. Charakteristický je silně rozvinutý státní sektor.

V zemi dosud nepanují příznivé podmínky pro rozvoj soukromého podnikání. A to jak po ekonomické stránce, tak jsou často podnikatelé motivováni i politickými důvody. Mnohdy zkrátka nepodporují tu „správnou“ politickou stranu.

bělorusko

Vzrůstající politická a hospodářská izolace představuje pro Bělorusko v současné době značný problém. Celkově je navíc zdejší ekonomické prostředí v posledních letech mimořádně nestabilní. Zemi trápí i výrazná nezaměstnanost. Oficiální údaje jsou silně zkreslené a dá se předpokládat, že reálná čísla jsou asi 10x vyšší.

Bělorusové v ČR

Běloruská menšina je v tuzemsku poměrně početná, historicky totiž obě země pojí silná tradice. Rozsáhlou migrační vlnu zažilo již bývalé Československo a příliv migrantů trvá dodnes. Z politických důvodů přitom ze země odcházejí často i lidé s vyšším vzděláním.

Výhodou pro tuto skupinu obyvatel je zejména malá jazyková bariéra. Běloruština je jazyk podobný češtině, proto jsou si schopni u nás češtinu zpravidla osvojit poměrně rychle. Těžit mohou Bělorusové i z výše citované kulturní blízkosti.

Bělorusové se u nás stále musejí potýkat s řadou předsudků. Často bývají vnímáni jako příslušníci jakési východoevropské mafie. Jsou však v jádru velmi přátelští a vstřícní. A rovněž velmi pracovití.

Bělorusové jako zaměstnanci

Právě proto pracovníky z Běloruska v hojné míře využívají i tuzemské podniky. Ty postrádají montážní dělníky, řidiče, ale také pekaře nebo tiskaře. Pracovníci z Běloruska jsou však tvořeny i lékaři nebo pedagogickými pracovníky.

pracovníci z běloruska

Pro usnadní zaměstnávání cizinců vznikl také projekt nazvaný Program kvalifikovaný zaměstnanec nebo také projekt Bělorusko zaměřený i na uchazeče z Běloruska. V rámci tohoto programu bude uchazeči přidělen termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR. Díky tomu by se měl celý proces zjednodušit a urychlit.

Tyto vládní projekty mají za cíl zefektivnit přijímání žádostí o zaměstnanecké karty. Aktuálně platný program zaměřený také na občany Běloruska se orientuje primárně na kvalifikované uchazeče a navazuje na dříve úspěšně fungující Režim Ukrajina a Projekt Ukrajina a Indie. Na žádosti je pevně stanovená roční kvóta, jejich počet proto nelze překročit.

Máte zájem o pracovníky z Běloruska?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.