Jak cizinec ověří dosažené vzdělání pro práci v ČR?

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Chystáte se pracovat v České republice na pozici, která vyžaduje vyšší vzdělání? Pocházíte z jiné země, kde jste také studovali? Pak pravděpodobně řešíte, jak projít tzv. procesem nostrifikace vzdělání. Díky němu vám může být uznáno dosažené vzdělání i v ČR. Následně je možné získat tzv. modrou kartu pro cizince, která je určena pro vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky v ČR.

V první řadě je třeba si uvědomit, že ne každý doklad o dosaženém vzdělání je možné u nás nostrikovat. Ověřit je možné pouze vysvědčení ze základní, střední či vysoké školy, kdy byla kompletně dokončena výuka.

Naopak neověříte např. různé certifikáty a potvrzení o absolvování rekvalifikačních kurzů. Pokud jste navštěvovali školu, která nemá akreditaci Ministerstva školství ve vaší zemi opět máte smůlu.

Kde budete ověření vzdělání řešit?

Tzv. uznávací orgán je krajský úřad v lokalitě, kde jste přihlášeni k trvalému pobytu. Seznam krajských úřadů s kontakty na pracovníky, kteří se nostrifikaci věnují najdete zde. Po nahlášení na krajském úřadu se tento obrací na Ministerstvo školství, které stanoví konkrétní uznávací orgán.

Krajský úřad je zodpovědný za vyřízení žádosti o nostrifikaci – není možné si žádost podat sami přímo na Ministerstvo školství.

Co budete potřebovat k žádosti o nostrifikaci vzdělání?

doklady k nostrifikaciFormulář žádosti – si můžete stáhnout ze stránek příslušného krajského úřadu, viz. odkaz na seznam výše. Úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení či diplomu, kterou zpracoval český notář a byla přeložena českým soudním tlumočníkem – při žádosti nepoužíváte originál.

Úředně ověřenou kopii legalizovaného přehledu absolvovaných předmětů s hodinovou dotací – opět zpracováno českým notářem a soudním tlumočníkem – přehled předmětů představuje seznam předmětů absolvované během studia včetně počtu hodin, které byly danému předmětu věnovány po dobu studia.

Není přímo stanovena forma dokumentu, jde pouze o to, aby tam byl seznam předmětů a hodiny. Případné nejasnosti je možné konzultovat s pracovníky krajského úřadu. Doklad, že má navštěvovaná škola akreditaci u vašeho Ministerstva školství – většinou je tato informace uvedena přímo na vysvědčení.

Pokud ne, doklad získáte u svého Ministerstva školství. Doklad o uhrazení správního poplatku 1000 Kč – pokud budete hradit ze zahraničního účtu, je třeba si pohlídat, aby uhrazená částka odpovídala přesně 1000 Kč dle aktuálního kurzu měny.

Pokud není částka přesná, krajský úřad ji nepřijme a tím také žádost. Obecné doporučení zní uhradit přímo fyzicky na pobočce krajského úřadu nebo převodem z českého účtu. Cestovní pas nebo občanský průkaz Doklad o místě pobytu v ČR – může jít např. o nájemní smlouvu nebo kopie cestovního pasu, který obsahuje razítko cizinecké policie, kde je uvedena lokalita přihlášení k pobytu.

Ohlašovací povinnost na cizinecké policii nejpozději do 3 dnů po příjezdu do ČR je platná pro cizince, kteří nepochází ze zemí EU.  V případě, že pocházíte ze země z EU je povinnost se přihlásit do 30 dnů buď opět na cizinecké policii nebo na pracovišti cizinecké a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. ověření diplomu

Máme vše připraveno, co dál?

Žádost o nostrifikaci diplomu odevzdejte na příslušném krajském úřadu či magistrátu. Pro podání existují 3 možnosti: Osobně – nejjednodušší volba, když přijdete osobně a pracovník krajského úřadu s vámi rovnou projde všechny dokumenty a ověří, zda jsou v pořádku.

Zástupce s plnou mocí – pokud nemáte možnost se dostavit osobně, pak můžete plnou mocí pověřit nějakého zmocněnce. Plná moc musí být písemná. Zástupcem může být např. personální agentura IRS Czech, která se na ověřování vzdělání pro cizince specializuje.

Poštou – vše poslat korespondenčně. Tato možnost však pro proces nostrifikace diplomu není moc doporučována, neboť tam dochází ke zbytečným prodlevám v komunikaci a celý proces se zbytečně natahuje.

Jak vidíte proces nostrifikace vzdělání není zcela jednoduchý. Proto se vyplatí poradit se s odborníky.

Další informace najdete také zde.

Chcete pomoci s ověřením vzdělání v ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.