Ověření vzdělání

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nechte své zahraniční vzdělání uznat českou autoritou, abyste mohli pokračovat ve studiu v České republice!

Chcete studovat na české univerzitě? Poté budete muset předložit potvrzovací osvědčení o svém předchozím vzdělání v zahraničí, které se nazývá validace zahraničních studií a nostrifikace vysokoškolských diplomů, uznávání vzdělávacích dokumentů nebo v češtině “nostrifikace”.

Nostrifikace dokládá, že vaše předchozí studium se rovná srovnatelnému českému vzdělání a váš diplom je platný v České republice. Metodou nostrifikace se ověřuje i dosažené středoškolské vzdělání ve formě nostrikace středoškolského diplomu.

Nostrifikace středoškolského vzdělání pak probíhá podobně jako u vysokoškolského. V případě žádosti o tzv. modrou kartu je tento proces ověření vzdělání tzv. nostrifikace diplomu z Ukrajina či jiné země na vysokoškolské úrovni nezbytný.

Pokud se váš obor a předměty zásadně liší od těch v ČR připravte se na absolvování nostrifikační zkoušky. V rámci ní je třeba projít prozkoušením z předmětu, který nebyl na škole v zahraničí absolvován.

Nostrifikační zkouška

Při ověřování středoškolského vzdělání je možné, že bude pro ověření vašich znalostí požadována nostrifikační zkouška. Děje se to zejména v případech, kdy jsou zde rozdíly mezi skladbou předmětů na zahraniční střední škole a českou střední školou.

V dokumentu s žádostí o dodání nostrifikační zkoušky je uvedena také česká škola, kde je možné zkoušku vykonat a termín do kdy. Od české školy pak většinou obdržíte seznam okruhů v předmětech, z kterých bude nostrifikační zkouška probíhat.

Zkouška probíhá ve většině případů ústně, kdy o daném tématu mluvíte před komisí. Nostrifikační zkoušku můžete vykonat i ve svém rodném jazyce s pomocí soudního tlumočníka. Na složení zkoušky máte pouze jeden pokus. Pokud se nezadaří vaše žádost o nostrifikaci vzdělání je zamítnuta. Můžete si však podat novou žádost a vše probíhá znovu.

U ověřování vysokoškolského či základního vzdělání se nostrifikační zkoušky nepoužívají.

Podmínky a požadavky na nostrifikaci vzdělání se značně liší, tak proč nám nechat provést papírování? Řekneme vám, co potřebujete k prezentaci ve vaší situaci, přezkoumáním dokumentů, komunikací s vaším jménem v případě potřeby navíc, přípravou potvrzení o potvrzení nebo pozvánkou na ověřovací zkoušku.

Postup ověření vzdělání

  • Kontaktujte nás a odešlete online žádost
  • Pošlete nám všechny potřebné dokumenty k přezkoumání pro nostrifikaci vzdělání
  • Aplikaci zpracujeme pro vás
  • Získejte potvrzení o nostrifikaci nebo proveďte nostrifikační zkoušku

V případě, že vaše vzdělání nebude uznáno českou autoritou a chcete v ČR pracovat, pomůžeme s vyřízením zaměstnanecké karty či se zařazením do projektu – Režim Ukrajina.

Máte zájem o ověření vzdělání v ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.