Zaměstnávání cizinců s dočasnou ochranou

12.04.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zcela specifické postavení mají v současné situaci občané Ukrajiny. Jaká specifika plnou ze zaměstnávání lidí se statusem tzv. dočasné ochrany?

Co je dočasná ochrana

Dočasná ochrana je krizový mechanismus, který má za cíl za mimořádných okolností, které vedou k hromadnému přílivu osob, těmto poskytnout kolektivní ochranu. Současně tento systém funguje napříč celou EU a má za cíl zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy.

dočasná ochrana

Jak se o dočasnou ochranu žádá

O udělení dočasné ochrany je potřeba žádat osobně, a to na pracovišti odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

K žádosti je potřeba:

  • platný cestovní pas
  • doklad o pobytu na území Ukrajiny a jeho opuštění z důvodu ruské invaze
  • potvrzení o zajištění ubytování

Komu je poskytnuta mezinárodní ochrana

V současné době je dočasná ochrana aktuální především v souvislosti se situací na Ukrajině. Tento status je v současné době tedy prioritně poskytnut občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali v zemi a tuto následně opustili.

Dále je stejný status přiznán cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana a jejich rodinným příslušníkům.

Kromě toho se mezinárodní ochran vztahuje i na i cizince, kteří jsou držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Klíčovou legislativní úpravu zajišťuje:

  • Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  • Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  • Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Jak zaměstnat cizince se statusem dočasné ochrany

Cizinec se statusem dočasné ochrany považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona.

To v praxi znamená, že tito jednotlivci mají vstup na trh práce zcela volný. Zaměstnanec si tak může pracovní uplatnění najít u každého zaměstnavatele, který aktuálně má volné místo. Volné pracovní místo se nemusí hlásit, pouze je zaměstnavatel povinen nahlásit, že takovýto zaměstnanec k němu nastoupil.

cizinci s dočasnou ochranou

Dočasná ochrana je zároveň povolením k pobytu a současně povolením k práci. Tento mechanismus zahrnuje i cizince, kterým bylo v rozmezí od 24. února do 20. března 2022 uděleno speciální vízum za účelem strpění.

Současně pozor, také platí, že má-li držitel v současné době platné pobytové oprávnění, to znamená dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, nemá nárok na dočasnou ochranu.

Jak to bude po s dočasnou ochranou po březnu 2023

Díky novele zákona Lex Ukrajina IV je nyní oficiálně možno udělení dlouhodobého víza prodloužit až do 31. 3. 2024. Prodloužení má konkrétně formu vylepení vízového štítku, což vyžaduje osobní přítomnost na pracovišti ministerstva vnitra.

Ovšem pozor, nestane se tak automaticky, cizinec si o toto musí požádat. Učinit tak může prostřednictvím online registrace v systému ministerstva vnitra. Naproti tomu víza strpění se od 1. 1. 2023 prodlužují automaticky.

Pokud nepředloží cizinec výše uvedené prodloužení dočasné ochrany, jeho pracovní musí skončit. Zákon však, pozor, neupravuje, jakým způsobem by se tak mělo stát. Skončit ale musí, jinak by se jednalo o nelegální zaměstnávání.

Máte zájem o pracovníky z Filipín?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.