Postihy cizinců při práci načerno

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zaměstnanost v České republice dosahuje v posledních měsících rekordních rozměrů, což má za následek, že řada společností disponuje celou řadou volných pracovních míst, jež nemá kým obsadit.

Zde se nabízí příležitost i pro mnoho cizinců, kteří mohou získat dobře placené zaměstnání. Někteří z nich však nedisponují platným pracovním povolením pro cizince, čímž se vystavují nebezpečí různých postihů, jež jim v případě odhalení hrozí.

práce načerno cizinci„Černým“ pracovníkům hrozí vyhoštění i vysoká pokuta

Tyto postihy přitom nejsou v žádném případě malé. Cizinecká policie po prozrazení „černého“ pracovníka, jenž nemá pracovní vízum, ihned zahajuje správní řízení o vyhoštění, když dotyčný obvykle dostane pouhou několikadenní lhůtu k tomu, aby Českou republiku opustil.

K tomu se ještě přidává nebezpečí udělení pokuty, která může dosáhnout až astronomické výše 100 000 Kč! V okamžiku, kdy se nechají cizinci tímto způsobem zaměstnat u zaměstnavatele, který nedrží své slovo, navíc nemají později žádnou naději získat mzdu za odvedenou práci.

Za nelegální zaměstnávání cizinců mohou být uděleny i nepodmíněné tresty!

práce bez pracovního povoleníPráce „načerno“ však rozhodně není nijak výhodná ani pro zaměstnavatele, protože případné postihy mnohonásobně převyšují „výhody“ takového způsobu zaměstnávání pracovníků.

Po odhalení „černého“ pracovníka, který nevlastní pracovní povolení pro cizince, bývá celá záležitost předána příslušnému inspektorátu práce a také policii, protože tento způsob zaměstnávání může být klasifikován jako trestný čin, když v případě uznání viny může u soudu padnout i nepodmíněný trest!

Pokud se jednalo pro pachatele o prospěch velkého rozsahu, může být za nelegální zaměstnávání cizinců odsouzen až k pěti letům vězení! Kdežto zaměstnancům hrozí pokuta do výše 100 000 Kč, nepoctivým společnostem mohou být uděleny i několikamilionové pokuty.

Firmy jsou navíc povinny hradit náklady, jež jsou spojené s vyhoštěním těchto cizinců, které se pohybují v řádu desetitisíců. Současně jsou povinny zaplatit i všechny zdravotní náklady za lékařskou péči, jež je poskytnuta cizincům před jejich vyhoštěním.

Pracovní agentury pomohou zajistit pro cizince zaměstnaneckou kartu

Zaměstnanecká karta chrání pracovníky i jejich zaměstnavatele před podobnými nemilými problémy, jimž jsou v případě prozrazení nuceni čelit. Argument, že její získání představuje byrokraticky náročný proces s nejistým výsledkem, přitom neobstojí.

Tímto problémem se totiž nemusí zaobírat daný pracovník ani zaměstnávající společnost, ale žádost o zaměstnaneckou kartu je možné nechat vyřídit specializovanou pracovní agenturou bez jakýchkoli větších starostí.

Jednou z nich je i naše agentura IRS Czech. Důležité přitom je vybírat si jen z takových agentur, jež se mohou pochlubit dostatečným množstvím kladných referencí na své služby!

Máte zájem o kompletní vyřízení pracovních povolení pro cizince?

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.