Co je to vízum strpění

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pojmy jako pracovní či turistické vízum jsou alespoň rámcově známé asi každému. Existují ale i víza specifická, která nejsou v obecném povědomí. Jedním z nich je tzv. vízum strpění. Jaký je jeho konkrétní význam? V jakých případech se využívá a pro koho je určeno?

Jaký má vízum strpění účel?

Vízum strpění je určeno pro situace, kdy cizinec pobývající na území České republiky nemůže ze země vycestovat i přesto, že se nachází v situaci, kdy na našem území pobývat nadále nemůže. Vízum strpění mu v případě tohoto objektivního konfliktu zájmů umožní na území České republiky určitou dobu zůstat. Tato osoba je potom označována jako „strpitel“.

V jakých případech je vízum strpění vydáváno?

O vydání víza strpění je rozhodováno především v následujících případech:

  • Cizinci brání ve vycestování překážka, na jeho vůli nezávislá, nebo by jej vycestování ohrozilo (v jeho domovské zemi probíhá válečný konflikt či je léčen z vážných zdravotních problémů způsobem, který je v jeho zemi nedostupný)
  • Cizinec je svědkem nebo poškozeným v trestním řízením a bez jeho přítomnosti se při řízení nelze obejít
  • Cizinec v době platnosti stávajícího povolení k pobytu požádal o povolení k trvalému pobytu a o této jeho žádosti nebylo před koncem platnosti stávajícího povolení rozhodnuto
  • Cizinec napadl rozhodnutí o zrušení jeho trvalého nebo dlouhodobého pobytu či povolení k pobytu nad 90 dní či byla žádost o povolení dlouhodobého pobytu zamítnuta a současně podal návrh na přiznání odkladného účinku
  • Cizinci bylo uloženo vyhoštění, závazné stanovisko Ministerstva vnitra jej ale vycestování vylučuje

Obecně lze tedy říci, že vízu strpění je udělováno na základě tří obecných důvodů, kterými jsou ochrana cizince, existence objektivní překážky nezávislé na jeho vůli a podání stížnosti na předchozí rozhodnutí, která ještě nebyla vyřízena. Právní úprava vychází především z cizineckého zákona a zákona o azylu.

vízum strpění

Jak lze žádat o vízum strpění?

O vízum strpění žádá cizinec vždy na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra podle hlášeného místa pobytu. Vlastní žádost je třeba odevzdat na příslušném formuláři, dále je k vyřízení potřeba cestovní doklad, doklad o cestovním zdravotním pojištění (kromě zákonem daných výjimečných případů), průkazovou fotografii a také doklad o důvodnosti žádosti, kterým může být podle konkrétní situace lékařská zpráva, zpráva policie potvrzující jeho roli v probíhajícím trestním řízení apod.

Podání žádosti je spojeno se správním poplatkem 300 Kč a ministerstvo má na rozhodnutí 30 dnů od dne podání žádosti.

Vízum strpění je vydáváno na dobu maximálně jednoho roku a není možno jej prodloužit. V případě, že daná situace přetrvává, je nutné podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt