Rozdíl mezi dočasnou ochranou a strpěním pobytu u Ukrajinců v ČR

12.05.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V návaznosti na aktuální situaci mohou občané Ukrajiny na území ČR pobývat v módu tzv. dočasné ochrany. O co se jedná a jaký je rozdíl mezi režimem strpění?

Co je dočasná ochrana

Dočasná ochrana je koncipována jakožto krizový mechanismus EU, který si klade dva primární cíle, a to:

  • poskytnutí kolektivní ochrany vysídleným osobám
  • zmírnění tlaku na vnitrostátní azylové systémy EU 

Hlavní výhodou udělení dočasné ochrany je ve vztahu k zaměstnanosti cizinců to, že má držitel deklarován volný vstup na trh práce. Považován je s tímto statusem za osobu, která má rovnocenné postavení jako v případě, že by již měla udělen trvalý pobyt.

Jde tedy o typ povolení, které má formu vízových štítků udělovaných do cestovních dokladů. Od ledna 2023 se vízum za účelem dočasné ochrany uděluje s platností do 31. března 2024.

dočasná ochrana ukrajinců

Kdy cizinec nárok na dočasnou ochranu nemá

Nárok na udělení dočasné ochrany nevzniká, jestliže již cizinec má platné pobytové oprávnění, to znamená dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, případně zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Toto oprávnění je nutné včas prodloužit.

Stávající pobytové oprávnění pak je možno nahradit vízem za účelem strpění pobytu. České ministerstvo vnitra to ale v zásadě nedoporučuje. Jde totiž o řešení dočasné, které žadatele jednak neopravňuje vrátit se k původnímu pobytovému oprávnění, ani žádat o jiné.

Z ČR tak musí držitel v konečném důsledku vycestovat. Jedná se tak o řešení, které má pouze charakter dočasný.

Co je to strpění

Strpění je typ pobytu, který je opět podložen vlastnictvím víza. To mu může být uděleno za situace, kdy dotčená osoba nemůže odcestovat zpět do své vlasti, ale již není možný ani další pobyt na území ČR. Jde tedy o případy, jež mají mimořádný charakter. Vízum se udílí nejdéle na 1 rok.

Prakticky tak mohou o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území požádat všichni zájemci, kteří nesplňují podmínky udělení dočasné ochrany.

Tyto podmínky se konkrétně vztahují na občany:

  • kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a zemi následně opustili
  • kteří jsou obyvateli tzv. třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti, jimž byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana
  • kteří jsou rodinnými příslušníky osob jmenovaných v předchozích bodech
  • kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny, eventuálně i v důvodech jiných. V případě žádosti o vízum za účelem strpění se tato podává na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, a to osobně.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.