Sociální podpora pro cizince v ČR

18.05.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jak jistě všichni víte, náš stát poskytuje sociální podporu svým občanům v nelehkých životních situacích. Nezapomíná ovšem ani na cizince, kteří v České republice žijí, nebo tu mají nahlášeno alespoň přechodné bydliště.

Na jaké dávky máte nárok a ve kterých případech, se dočtete v našem článku. Celkově lze sociální dávky pro cizince v ČR rozdělit na několik skupin:

 1. Dávky státní sociální podpory
 2. Dávky hmotné nouze
 3. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

1.) Dávky státní sociální podpory

sociální podpora cizinciTyto dávky se zaměřují především na rodiny s nezajištěnými dětmi, či obdobně. Kdo má na tyto dávky nárok?

 • občané ČR nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR
 • občané EU, na něž lze aplikovat předpisy EU
 • cizinci hlášení k pobytu déle než 365 dní
 • cizinci do 1 roku, kteří se narodili v ČR a mají zde hlášen trvalý pobyt
 • nezletilí cizinci, jimž byla na území ČR poskytnuta náhradní rodinná péče
 • rodinní příslušníci rezidenta dlouhodobě pobývajícího na území ČR
 • cizinec, jemuž bylo poskytnuto povolení dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu či výkonu zaměstnání s vyšší kvalifikací (musí mít bydliště v ČR), nebo doplňková ochrana

Na co lze peníze čerpat?

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • porodné
 • úmrtné
 • příspěvek na bydlení

2.) Dávky hmotné nouze

Tyto dávky slouží lidem v situaci, kdy domácnost nemá dostatečné množství prostředků, aby zajistila alespoň základní chod domácnosti. úřad práce cizinciKdo může o tuto podporu žádat?

 • osoba s trvalým pobytem v ČR
 • osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková mezinárodní ochrana
 • občané EU
 • občané EU a jejich příbuzní hlášení k pobytu v ČR po dobu delší než 3 měsíce
 • cizinec, který je hlášen k dlouhodobému pobytu v ČR, má zde bydliště a je dlouhodobě přispívajícím rezidentem v Evropském společenství

Jaké jsou dávky na pomoc v hmotné nouzi?

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Žádosti na dávky hmotné nouze podávejte na pobočce Úřadu práce České republiky podle místa trvalého bydliště.

3.) Dávky pro osoby se zdravotním postižením

K tomuto typu sociální podpory se řadí ještě zařízení karty zdravotně postiženého a výhody, které z jejího držení plynou. Toto ošetřuje zákon. O dávky tohoto typu vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR. Může o ně zažádat:

 • osoba s trvalým pobytem v ČR
 • osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková mezinárodní ochrana
 • cizinec bez trvalého bydliště v ČR, jemuž čerpání dávek umožní mezinárodní smlouva
 • občan státu náležícího do EU, jestliže je hlášen k pobytu v ČR na dobu delší než 3 měsíce, pokud mu nárok na dávky nevyplývá přímo z předpisu EU
 • příbuzný občana viz předchozí bod s pobytem hlášeným v ČR delším než 3 měsíce
 • cizinec, který je hlášen k dlouhodobému pobytu v ČR, má zde bydliště a je dlouhodobě přispívajícím rezidentem v Evropském společenství

Příspěvky lze čerpat na:

 • mobilitu
 • zvláštní zdravotnické pomůcky

Další informace najdete např. zde.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt