Jaké jsou nejpoužívanější víza pro cizince v ČR?

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Všech cizinců, kteří se rozhodnout odcestovat za jakýmkoliv účelem do ČR, se týká takzvaná vízová povinnost. Bez tohoto povolení, tedy bez víza, není možné do ČR odcestovat. Samozřejmě, že je třeba rozlišit i účel, za jakým daný cizinec cestuje do naší republiky.

Může se jednat například o jeho dlouhodobý pobyt, tedy takový, který bude delší než tři měsíce, pak také o pobyt krátkodobý, který je kratší než oněch 90 dní anebo se může cizinec rozhodnout v naší zemi pracovat, studovat, pobývat z rodinných důvodů či z důvodů podnikání, pořádání kulturní akce anebo se rozhodl přijet za účelem pozvání.

Všechny tyto důvody tak sehrávají obrovskou roli tehdy, přijde-li žadatel žádat na příslušný úřad o vydání víza. Jak se od sebe jednotlivé typy víz liší?

Dlouhodobé vízum

dlouhodobá víza pro cizince

Pokud má cizinec zájem o dlouhodobý pobyt v ČR, tedy pobyt delší jak tři měsíce, musí si požádat o dlouhodobé vízum. Na jakémkoliv zastupitelském úřadě v ČR anebo dokonce v zahraničí, lze o toto vízum bez problémů požádat.

K jeho získání ovšem budete potřebovat celou řadu dokladů a potvrzení, a to zejména vaše cestovní doklady včetně fotografie, doklad o tom, že máte zajištěno ubytování po celou dobu vašeho dlouhodobého pobytu v zemi, doklad, který prokazuje účel vaší dlouhodobé návštěvy a také zda máte dostatečné množství prostředků na to, abyste si svůj pobyt mohli v zemi dovolit.

Požádání můžete být také o doklad, který prokazuje váš zdravotní stav či o výpis z rejstříku trestů.

Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum cizince opravňuje k pobytu na území ČR nejdéle na 90 dní. V některých případech může být omezeno například jen na určité státy, například pouze na ČR.

Pracovní vízum

odbor cizinecké policiePokud máte ve svém hledáčku pracovní vízum pro Ukrajince, budete muset sáhnout po takzvané zaměstnanecké kartě, která opravňuje cizince k pobytu na našem území za účelem pracovní nabídky.

Zaměstnanecká karta pracuje na stejném principu jako dlouhodobé vízum a opravňuje tak žadatele pobývat na našem území po dobu delší jak 3 měsíce. Často také bývá stanovena povolená doba pobytu dle toho, na jak dlouhou dobu má konkrétní cizinec sepsanou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem.

Pokud by cizinec chtěl pracovat na pozici, která si vyžaduje určitou míru vzdělání, respektive vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v délce minimálně tří let, musí požádat o takzvanou modrou kartu, která ho posléze bude k dané pracovní náplni opravňovat.

Rodinné důvodu pobytu

Pokud chce cizinec na našem území strávit určitý čas z rodinných důvodů, má na to samozřejmě právo. Bude tak žádat o víza pro rodinné příslušníky, respektive o možnost pobývat na území ČR po dobu delší jak 90 dní.

K příslušným dokladům žádosti bude potřeba přidat rovněž důvod svého rodinného pobytu, respektive doloží, například rodný list, oddací list nebo doklad o poručnictví a podobně.

Máte zájem o vyřízení víza pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.