Jak na pozvání pro cizince do ČR

18.05.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jedním ze způsobů, jímž se občané jiných zemí mohou dostat na území ČR, je takzvané pozvání cizince. Kdo koho může pozvat, za jakým účelem a co je k tomu třeba?

Jak podat pozvání pro cizince

Pozvání pro cizince je možné jednak podat na oficiálním tiskopisu. Ověřují jej odbory cizinecké policie, ověření se platí formou kolku, a to v ceně 300 Kč. Proto si tento formulář musíte osobně vyzvednout, nedá se získat elektronicky.

Je v něm uvedeno, že ten, kdo cizince zve, hradí náklady spojené s pobytem a poskytuje dotyčné osobě ubytování. Cizinec musí současně tento dokument předložit v okamžiku, kdy žádá o vízum.

V roli zvoucí osoby může být fyzická i právnická osoba. Oficiální tiskopis není nutné využít, zvací dopis může mít i volnou formu, pak ale musí obsahovat potřebné náležitosti. Má v něm být zmíněno jméno dotyčné zvané osoby, dále datum narození, případně číslo pasu a informace o cestě a pobytu cizince.

Zvací dopis a jeho náležitosti

Na co se připravit při řešení zvacího dopisu? Pozvání cizince do České republiky obsahuje:

  • osobní údaje pozvaného i toho, kdo ho zve
  • doba pobytu cizince v ČR
  • informace o rozsahu převzatých závazků
  • doklady o uzavření cestovního pojištění

Dobrou zprávou je, že si nemusíte lámat hlavu s tzv. volným zvacím dopisem, který některé země vyžadují. Zvací dopis je nahrazen tiskopisem Pozvání. Pamatujte prosím, že pro každého cizince musíte vyplnit jedno Pozvání.

Připravte si potřebné dokumenty a vyhněte se zbytečným zmatkům. Policie bude vyžadovat ověření totožnosti u zvoucí osoby, tedy u vás, dále důležité osobní údaje a bydliště či sídlo firmy.

To samé je potřeba zjistit i o cizinci, kterého zvete. Pozvánka pro cizince dále obsahuje informaci o předpokládané době, kterou cizinec na území ČR stráví. Více také zde.

Jediným větším úskalím při zvaní občana třetí země jsou závazky, které pro vás z této situace plynou. Existují dvě situace, pokud žádáte o krátkodobé vízum do 90 dní a pokud žádáte o vízum dlouhodobé nad 90 dní do šesti měsíců.

Rozsah pozvání a další povinnosti

Pozvání může být udělováno za účelem pobytu kratším než 90 dnů, to znamená, že cizinec má nárok na tzv. schengenské nebo krátkodobé vízum. Může na pozván však obdržet i vízum dlouhodobé, určené k pobytu v délce 90 a více dnů.

Po samotné pozvané osobě pak jsou vyžadovány ještě doklady další. A to v závislosti na účelu cesty a na druhu víza, o které žádá. Může to být doklad o ubytování, finančních prostředcích a další. Dále tato osoba musí mít uzavřeno rovněž zdravotní cestovní pojištění. pozvání cizince do črV případě krátkodobého pobytu si cizinec uzavírá pojištění ve vlastním státě, pokud je to možné. Pokud ne, musí si pojištění uzavřít jinde, vždy ale s podmínkou, aby platilo v rámci všech zemí EU. Minimální výše pojistného krytí je stanovena na 30 000 EUR.

V případě dlouhodobého pobytu musí cizinec doložit, že si pojištění uzavřel na částku alespoň 60 000 EUR v rámci jediné pojistné události. Obdobně musí v případě kontroly zvoucí osoba prokázat, že disponuje prostředky na to, aby byl pobyt cizince adekvátním způsobem zajištěn, případně musí rovněž doložit zaplacení veškerých služeb, které s tímto pobytem budou spojeny.

Výše této částky by měla být na hranici alespoň výši 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu nebo ve výši 5násobku částky existenčního minima v případě, že pobyt bude trvat déle než 30 dnů.

Tuto skutečnost může prokázat například výpisem z bankovního účtu. Zpravidla se s pobytem cizince pojí primárně náklady na ubytování, obživu, zdravotní péči, případně výdaje spojené a se samotným pobytem a vycestováním z republiky. K žádosti o vízum pak cizinec přikládá, mimo vlastního tiskopisu s pozváním, tyto doklady:

  • formulář
  • cestovní doklad
  • fotografie
  • biometrické údaje – otisky prstů
  • poplatek

Jak si usnadnit nutnou byrokracii

Pozvání nemusíte vyřizovat sami. Fyzickým i právnickým osobám dokáže se všemi úkony efektivně pomoci agentura IRS Czech, která se na tyto služby specializuje.

Máte zájem o vyřízení pozvání cizince do ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.