Jak postupovat při změně účelu pobytu u cizinců

07.08.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Každý cizinec, který chce dlouhodobě pobývat na území České republiky, musí uvést účel svého pobytu. Může se jednat o studium, vědecký výzkum, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny či další důvody. Pokud povolení k pobytu získáte, ale později se účel pobytu změní, musíte požádat o jeho změnu.

Žádost je tedy podat vždy, pokud chcete v ČR pobývat za jiným účelem, než pro který vám byl pobyt povolen. Podává se vždy osobně, a to na pracovištích Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky, a to dle místa bydliště žadatele. Podmínky pro podání žádosti se liší podle druhu účelu, a to zejména v časových lhůtách.

migrace cizinců

Kdy lze žádat o změnu účelu

Byl-li dlouhodobý pobyt udělen za účelem společného soužití rodiny, je změna účelu pobytu možná nejprve po třech letech pobytu. V případě, že dojde k rozvodu manželství, je třeba požádat o změnu účelu maximálně do jednoho roku od něj, ale musí být ještě splněna podmínka minimálně dvouletého nepřetržitého pobytu na území ČR s tím, že manželství celkem trvalo nejméně 5 let.

Pokud žadatel získal pobyt díky sponzorovi (nositeli oprávnění ke sloučení rodiny), je účel možné změnit po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. V případě, že k úmrtí sponzora došlo v důsledku pracovního úrazu, lze účel změnit bez omezení, ale v obou případech je účel pobytu nezbytné změnit do 1 roku od smrti sponzora.

Chcete-li začít podnikat, lze o změnu účelu požádat po 5 letech dlouhodobého pobytu v ČR. Máte-li pobyt za účelem strpení, o změnu lze žádat po 3 letech. Je-li vám poskytnut pobyt za účelem ochrany na území ČR, můžete o změnu účelu požádat po roce, nebo po splnění původního účelu pobytu.

Ve všech výše uvedených případech lze o změnu účelu požádat jen v případě, že dosavadní dlouhodobý pobytu je stále platný.

pracovníci v čr

Co potřebujete k žádosti o změnu účelu pobytu

Žádost se podává na příslušném formuláři a k němu se dokládají všechny potřebné doklady, tedy cestovní doklad, rodný či oddací list, doklad potvrzující účel pobytu, zajištěné ubytování, prostředky k pobytu, cestovní zdravotní pojištění, jednu fotografii, případně další dokumenty dle nového účelu pobytu.

Doklady je nutné dodat v úředně ověřených překladech. Je také nutné uhradit příslušný správní poplatek, a to formou kolkových známek. Aktuálně je jeho výše 2 500 Kč.

Občané EU

Jiná pravidla platí pro občany Evropském unie. Ti nepotřebují povolení k pobytu, ale v případě, že jsou na území ČR déle než 30 dní, platí pro ně ohlašovací povinnost. Svou přítomnost v ČR musí ohlásit na místě příslušném odboru cizinecké policie podle místa svého bydliště.

V případě, že je přechodný pobyt občana EU u nás delší než 3 měsíce, může požádat o potvrzení přechodného pobytu. Na toto potvrzení má právní nárok, ale povinnost o něj žádat nemá. Občané EU mohou v ČR pobývat i bez tohoto potvrzení. Pokud o něj ale žádají, nemusejí uvádět účel. V případě, že však účel pobytu uvedou, je takový účel při podání žádosti třeba doložit.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt