Co je to výjezdní příkaz

19.09.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Výjezdní příkaz je rozhodnutí o opuštění území České republiky. Vydat ho může více úřadů, mezi které patří Policie ČR, Ministerstvo Vnitra ČR a také v neposlední řadě Ministerstvo zahraničních věcí. Rozhodnutí začne být platné, jestliže dojde k následujícímu:

  • ukončení platnosti krátkodobého nebo dlouhodobého víza
  • ukončení přechodného pobytu na území ČR
  • po zamítnutí žádosti o dlouhodobé nebo trvalé bydlení
  • po platnosti dlouhodobého nebo trvalého pobytu
  • pokud uplynula doba platnosti diplomatického víza
  • vstupu na tranzitní prostor mezinárodního letiště
  • po ukončení poskytované ochrany na území

Součástí výjezdního příkazu je sjednání přechodného bydliště pro cizince, které je platné maximálně 60 dní. Tato doba je vyhrazena pouze na vyřízení všech důležitých povinností před odcestováním.

Tím může být například osobní vlastnictví nebo rodinné záležitosti, které za dobu pobytu vznikly. Cizinec tuto dobu nesmí nikdy přesáhnout. V době přechodného pobytu cizinec nesmí podat jakoukoli žádost, která se týká dlouhodobého víza nebo dlouhodobého případně trvalého pobytu na území ČR.

co je výjezdní příkaz

Každý výjezdní příkaz musí obsahovat osobní údaje o cizinci, který ho obdrží, zároveň musí také obsahovat číslo cestovního pasu a dobu, do které musíte vycestovat do země svého trvalého pobytu nebo jiné země, která se nachází mimo Schengen, kde má uděleno povolení k pobytu.

Výjezdní příkaz je v podobě štítku, který vydává policie, ministerstvo nebo Ministerstvo zahraničních věcí, kteří štítek uvedou do cestovního pasu, v ojedinělém případě se zaznamenává jinam.

Platnost výjezdního příkazu každému cizinci zanikne automaticky, jakmile opustí hranice země.

Máte-li vízovou povinnost pro Schengenský prostor je zakázáno do tohoto prostoru vstoupit nebo se o vstup jakkoli pokusit. V opačném případě vás čekají následující tresty. Platí v případě, že vaše vycestování je vzdušné - tedy letadlem.

  • pokud se pokusíte letět přes jiný stát v Schengenu, nemusíte být vpuštěni do letadla
  • po vstupu do jiného státu v Schengenu, může být cizinec okamžitě zadržet nebo vám bude uděleno okamžité správní vyhoštění - to může vést až k následnému zákazu vstupu na území celého Schengenu do budoucna

Opustit zemi letecky jste tedy povinni jen tak, že máte letenku přímo do státu mimo Schengen. Přes Schengen je možné cestovat jen pozemní dopravou - autobus nebo vlak.

Jste ale povinni to s předstihem odhlásit cizinecké policii i s časem, kdy se území chystáte opustit. Vyřídit přepravu není tak jednoduché, jak koupit si jízdenku přímo na místě. Nějakou dobu si budete muset počkat, proto se hlásí minimálně 10 dní dopředu před odjezdem.

policie cr

Požádat o tranzit můžete i z dobrovolné vůle, pokud dojde ke skončení odvolávacího řízení nebo řízení o žalobě nebo katastrální stížnosti, pokud se jedná o věci spojené s mezinárodní ochranou)

Výjezdní příkaz pro občany Evropské unie

Je-li udělen výjezdní příkaz cizinci, který je občanem EU nebo jeho rodinný příslušník, poté bývá přechodná doba pobytu minimálně 1 měsíc. Pokud je tento cizinec považován za nebezpečného nebo jakkoli ohrožuje své okolí, bude tato doba přechodného pobytu automaticky zkrácena, podle rozhodnutí.

Stejně tak může dojít ke změně doby přechodného pobytu, pokud je cizinec vážně nemocný a může se jednat o infekční onemocnění. V takovém případě je vycestování zakázáno, aby se nemoc zbytečně nepřenesla.

Jak výjezdnímu příkazu zabránit

Každý cizinec, který na území České republiky pobývá, by měl dodržovat pravidla, které ukládají zákony naší republiky. Pro každou zemi platí jiné povinnosti, proto by si každý měl nastupovat, jaká platí zde. Také je zapotřebí si hlídat data, kdy končí víza, abyste si je stihli prodloužit.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt