Prodloužení nebo ukončení pobytu

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Obsah článku

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to zejména na dobu:

  • potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,
  • 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok,
  • odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání,
  • odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k prodloužení dlouhodobého pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,
  • odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,
  • odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi,
  • odpovídající platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění ke sloučení rodiny,
  • na dobu 5 let, pokud se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny a jde-li o rodinného příslušníka cizince s povoleným trvalým pobytem,
  • nejdéle na 2 roky, jde-li o modrou kartu,
  • až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než 1 rok.

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole.

Pokud bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních případech prodloužení trvalého pobytu cizince není možné.

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. 

UKONČENÍ POBYTU

Pokud žádáte o ukončení pobytu na území na povolení k trvalému pobytu, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu.

Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR na toto pracoviště též vrátíte průkaz o povolení k trvalému pobytu, pokud byl vydán jako samostatný doklad. Můžete tak učinit i poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt