Co má na starosti cizinecká policie

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

S cizineckou policií se setkáváme zejména při letištních kontrolách, ale také v různých místech republiky, kde provádí kontroly ubytovatelů a zaměstnavatelů. Můžete se na ně však obrátit i v celé řadě situací, když potřebujete prodloužit pobyt nebo řešíte ztrátu dokladů.

Cizinecká policie v České republice

Cizinecká policie spadá pod Ministerstvo vnitra a je specializovanou složkou Policie České republiky. Dříve jednotky cizinecké policie vykonávaly pohraniční stráž, ale se vstupem do schengenského prostoru přestáváme na hranicích příslušníky cizinecké policie potkávat. cizinecká policie črCizinecká policie má odbory ve městech po celé republice a zastává i řadu administrativních úkonů. Příslušníky cizinecké policie můžeme potkat zejména na letištích. Kontroly cizinců provádějí i například v nejrůznějších ubytovacích zařízeních, na nádražích, u zaměstnavatelů, na tržnicích i v obchodních domech. Mezi hlavní úkoly cizinecké policie patří:

  • odhalovat nelegální migraci,
  • provádět kontroly pobytu cizinců,
  • uplatňovat represivní opatření vůči cizincům zdržujícím se v ČR nelegálně,
  • plnit úkoly stanovené mezinárodními smlouvami a předpisy EU,
  • řešit trestnou činnost v souvislosti s překročením státních hranic,
  • řešit přeshraniční trestnou činnost.

První setkání s cizineckou policií

Každý ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování. Cizinec je proto povinen předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu.

Občané EU dokládají průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU. Jak probíhá pohovor u cizinecké policie? Cizinec osobně vyplňuje a podepisuje přihlašovací tiskopis. Doklady pro kontrolu cizineckou policií:

  • cestovní doklad s platným vízem,
  • povolení k dlouhodobému pobytu,
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění.

Služby cizinecké policie

Dlouhodobá víza a pobyty pro cizince dnes zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR. Činnost cizinecké policie je zejména kontrola legálnosti pobytu. Také je oprávněna vydat potvrzení o krátkodobém pobytu v případě, že uzavíráte manželství nebo zajišťuje prodloužení doby pobytu.

Pod její kompetenci také spadá agenda ohlášení místa pobytu cizince po příjezdu do ČR a ověření pozvání. Cizinecká policie zajišťuje změnu trvalého bydliště cizím státním příslušníkům.

Na cizineckou policii se obraťte i v případě ztráty, odcizení nebo zničení cestovního dokladu. Rovněž cizinecká policie přijímá prohlášení cizinců o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu.

Cizinecká policie je oprávněna kontrolovat doklady, kontrolovat zaměstnávání a podnikání cizinců, rozhodovat o správním vyhoštění cizinců a zjišťovat totožnost cizinců.

Struktura cizinecké policie

Útvary s celorepublikovou působností jsou podřízeny policejnímu prezidiu sídlícímu v Praze. Řídícím a kontrolním orgánem je Ředitelství služeb cizinecké policie se sídlem v Praze a jeho úkolem je zabezpečování plnění mezinárodních smluv a provádění pobytových kontrol.

Ředitelství služeb cizinecké policie také realizuje eskortní služby při vyhoštění cizinců. Odbory cizinecké policie naleznete v krajských ředitelstvích policie, samozřejmě naleznete i útvar cizinecké policie Praha.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt