Zahraniční studenti a práce v ČR

27.10.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zaměstnávání studentů ze zahraničí a zahraničních absolventů českých škol je v Česku oblíbené. Proč a jak probíhá?

Kdo je z pohledu zákona student

Do ČR za prací nemíří jen uchazeči se zkušenostmi na trhu práce, ale i studenti nebo čerství absolventi. V souvislosti se studiem či absolvováním studia v České republice je těmto uchazečům umožněn volný vstup na tuzemský trh práce.

Tuto situaci konkrétně upravuje zákon o zaměstnanosti neboli zákon č. 435/2004 Sb. Ten vyžaduje, aby se doslovně jednalo o soustavnou přípravu na budoucí povolání na území České republiky.

studenti

Což v praxi znamená studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a studium na vysoké škole, a to výhradně v denní nebo prezenční formě. Student rovněž musí studovat v akreditovaném studijním programu.

Cizinec navíc musí být stále studentem a jakmile studium ukončí, měl by tuto skutečnost nahlásit svému zaměstnavateli, přičemž tuto povinnost je vhodné ošetřit smluvně. Zaměstnavatelům coby doklad o tom, že zaměstnávají studenta, slouží potvrzení o studiu.

Jaké jsou podmínky zaměstnávání studentů z hlediska povolení k zaměstnání

Při splnění těchto podmínek může student v ČR pobývat na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia. Pro zaměstnání už následně další povolení nepotřebuje. V praxi je na místě důsledná kontrola pobytu cizince i vyžadování potvrzení o studiu.

To zároveň může ze zaměstnavatele sejmout i riziko postihu v případě, že samotný student ukončení studia zamlčí. Jinak by tento stav mohl být klasifikován jako nelegální zaměstnávání s možností postihu ve výši až 10 000 000 Kč a zároveň zákazem dalšího zaměstnávání pracovníků z ciziny.

Na absolventi se vztahují podmínky odlišné, tito zájemci si musejí požádat o zaměstnaneckou kartu v neduální formě. Uplatnit dlouhodobý pobyt již nemohou.

Specifický status nyní platí pro občany Ukrajiny. Na ty se uplatňuje mechanismus tzv. dočasné ochrany. Což prakticky znamená umožnění volného vstupu na trh práce. Z pohledu již citovaného zákona o zaměstnanosti jsou tito občané nyní považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem.

brigáda zahraniční studenti

Které další povinnosti se týkají zaměstnavatele

Volný vstup na trh práce má kromě toho, že uchazeč nemusí žádat o pracovní povolení, také další přednosti. Zejména jde o to, že se nevyžaduje test trhu práce, dále neexistuje omezení ohledně typu pracovněprávního vztahu a omezení z hlediska výše mzdy nebo odměny z dohody. Zaměstnavatele je možno i libovolně změnit.

Zachovány jsou i v tomto případě administrativní náležitosti v podobě informační povinnosti vůči Úřadu práce ČR a evidenční povinnosti zaměstnavatele. V případě neplnění každé z těchto povinností hrozí sankce ve výši až 100 000 Kč.

Nad rámec těchto obecných povinností je dále zaměstnavatel povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu a rovněž v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.