Jak na zaměstnání cizinců v ČR

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V současné době velice rychle roste poptávka po zaměstnancích ze zahraničí, zejména z Ukrajiny. Ať už se jedná o cizince z Evropské unie nebo třetích zemí světa, zaměstnavatelé touží po větším výkonu svých firem.

Zaměstnat člověka, který není občanem České republiky, však má svá pravidla. Existuje zde řada podmínek a norem udávajících povinnosti zaměstnavatele i budoucího zaměstnance.

zákony cizinciZákon a zákoník práce

Zaměstnávání cizinců v České republice upravuje zákon č. 262/2006 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Cizince můžeme z právního hlediska dělit na cizince, kteří nepotřebují pro přijetí do zaměstnání v České republice povolení a je na ně nahlíženo stejně jako na občany České republiky. Druhou kategorií jsou cizinci, kteří pro vykonávání práce potřebují povolení k pobytu.

Zaměstnanecká karta

Co to vlastně zaměstnanecká karta je a k čemu slouží? Tato karta je druhem povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy je účelem pobytu právě zaměstnání. Pokud cizinec zaměstnaneckou kartu vlastní, je oprávněn legálně pobývat na území České republiky a pracovat na pozici, pro kterou byla karta vydána.

Zaměstnanecké karty v podstatě nahrazují vízum k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání. Vydávají se však nejdéle na dobu 2 let. Mají plastovou podobu s biometrickými prvky. Žadatel předkládá pracovníkům na Ministerstvu vnitra aktuální pracovní smlouvu a ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání. Dále žadatel o zaměstnaneckou kartu obvykle čeká 60 dní na rozhodnutí příslušného úřadu.

Dlouhodobé vízum

dlouhodobé vízum pro ukrajince

Vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území České republiky delší než 3 měsíce, lze snadno vyřídit na jakémkoliv zastupitelském úřadě České republiky ve státě, jehož jste občanem, případě v tom, který vám vydal cestovní doklad.

Žádost o dlouhodobé vízum na území České republiky, lze podat pouze v zákonem stanovených případech. Pro žádost o dlouhodobé vízum vyplňujete formulář a předložte dokumenty, jako jsou:

  • originální cestovní doklad
  • fotografie
  • doklad potvrzující účel pobytu na území
  • doklad o zajištění ubytování po celou dobu pobytu
  • prostředky k pobytu na daném území

Pokud žadatel není plnoletý, je třeba zajistit také souhlas rodičů, zákonných zástupců nebo poručníků. Na požádání jsou cizinci povinni také předložit výpis z Rejstříků trestů nebo doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění. Všechny tyto dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie a kompletně přeloženy do českého jazyka.

Modrá karta

Vydávání modrých karet je velmi podobné vyřizování těch zaměstnaneckých. Modrá karta především umožňuje vykonávání zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Cizince opravňuje k výkonu povolání a zároveň také k pobytu v zemi.

Zaměstnání musí být sjednáno alespoň na jeden rok a poloviční úvazek a hrubá mzda musí dosahovat průměrné mzdy v České republice. Vysokou kvalifikací rozumíme řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, trvající alespoň 3 roky.

Možnost uplatnit své vysokoškolské vzdělání v ČR se řeší procesem tzv. nostrifikace vzdělání. Jedná se o proces, kdy česká autorita musí uznat dosažené vzdělání v jiném státě.

Zvažujete zaměstnávání cizinců i ve vaší společnosti? Pak nás neváhejte kontaktovat s poptávkou. V naší rozsáhlé databázi jsou k dispozici zahraniční pracovníci z mnoha různých oborů. Pomůžeme i s následným vyřízením všech potřebných víz a dalších náležitostí.

Máte zájem o nové zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.