Řidičský průkaz pro cizince v ČR

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Rádi byste v České republice řídili vozidlo a nejste si jisti, zdali je vaše řidičské oprávnění z vaší země platné i v ČR? Pak jste na správném místě. Objasníme si totiž, jak můžete získat řidičský průkaz pro cizince v ČR.

Platí můj řidičský průkaz v České republice?

řidičák pro cizince v čr

 • Pokud jste vlastníkem řidičského průkazu vydaného členským státem Evropské unie, Norskem, Švýcarskem či Lichtenštejnskem opravňuje vás k řízení motorových vozidel a nemusíte ho měnit.
 • Pokud jste občanem státu mimo Evropskou unii a Váš řidičský průkaz splňuje podmínky silničního provozu České republiky, můžete si ponechat a využívat Váš řidičský průkaz z rodné země, ale pouze po dobu jednoho roku u krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu. Pokud máte trvalý pobyt a hodláte využívat řidičského oprávnění déle než jeden rok, máte povinnost řidičský průkaz vyměnit a to do 3. měsíců od udělení trvalého pobytu.
 • Pokud jste občanem státu mimo Evropskou unii a Váš řidičský průkaz z rodné země nesplňuje podmínky silničního provozu České republiky, musíte být buď vlastníkem mezinárodního řidičského oprávnění, nebo musíte absolvovat autoškolu v České republice.

Jak může cizinec získat řidičský průkaz v ČR?

získání řidičského průkazu cizincem Cizinec může v České republice absolvovat řidičský výcvik u autoškoly. Po úspěšném absolvování získá mezinárodní řidičský průkaz, který platí v zemích EU a EHP a je také uznáván v dalších státech dle mezinárodní úmluvy. Kurz i zkoušku lze obvykle absolvovat v angličtině, němčině nebo ruštině. Při zkoušce je nutné si zajistit tlumočníka.

Přihlášení do autoškoly pro cizince

K řidičskému výcviku v autoškole se můžete přihlásit, pokud splňujete věkovou hranici 18 let, podáte si oficiální přihlášku v dané autoškole a doložíte lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Podmínky vydání řidičského průkazu

Pro vydání řidičského průkazu je cizinec povinen doložit místo obvyklého pobytu, neboli místo kde se cizinec zdržuje a bydlí alespoň 185 dnů v roce z důvodu osobních vazeb. Obvyklé bydliště doložíte pomocí jednoho z následujících dokumentů:

 • potvrzení o přechodném pobytu
 • potvrzení o studiu
 • nájemní smlouva k nemovitosti
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

Vydání řidičského průkazu probíhá buď na úřadě s rozšířenou působností dle vašeho bydliště, nebo na Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaké doklady je potřeba mít s sebou při podání žádosti o řidičský průkaz?

Při podání žádosti je nutné předložit tyto dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště,
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, tj. žádost o přijetí k výuce a výcviku se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek z odborné způsobilosti (nesmí být starší než šest měsíců)
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • řidičský průkaz (jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění),
 • jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Samotné vydání řidičského oprávnění trvá okolo dvaceti dní.

Výměna řidičského průkazu u cizinců

V případě, že patříte do skupiny žadatelů, kteří mají právo nebo povinnost výměny řidičského průkazu, je nutné na příslušném úřadě ve vašem obvyklém bydlišti doložit:

 • vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu tiskopis Žádost o vydání řidičského průkazu, je k dispozici: –u informační přepážky registru řidičů, Žádost nelze kopírovat !!!
 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu )
 • jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm
 • cizozemský řidičský průkaz, který bude po dobu pobytu v ČR uložen v registru řidičů
 • 50,- Kč (lhůta pro vydání do 20 dnů)
 • -Kč (lhůta pro vydání do 5 pracovní dnů)

Potřebujete řidičák pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.