První přihlášení cizince ke zdravotnímu pojištění

22.03.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec v Česku nevyhnutelně potřebuje zdravotní pojištění. Zaměstnavatel pak má oznamovací povinnost. Jaké kódy se v něm používají?

Jak funguje zdravotní pojištění pro cizince

Zdravotní pojištění mít cizinec v Česku jednoduše musí. Nemá možnost bez něj získat vízum či povolení k pobytu.

Veřejného zdravotního pojištění se účastní občané EU, dále i cizinci ze zemí mimo EU, kteří v Česku mají trvalý pobyt, případně i ti, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele, jenž má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Na ostatní se pak vztahuje nutnost si uzavřít komerční pojištění. To je uzavíráno v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Jak vypadá oznamovací povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel oznamuje konkrétní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání. Učinit tak musí do 8 dnů od vzniku skutečnosti kterou oznamuje. V tomto případě se tedy jedná o den nástupu do zaměstnání. Což odpovídá dni, od kterého dle pracovní smlouvy zaměstnanci vznikl pracovní poměr.

Zaměstnavatel se v případě, že zaměstnanec pojišťovnu změní, musí u původního subjektu z plateb odhlásit a v rámci nového opět přihlásil. Stejně tak je povinen oznámit vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné.

To se typicky týká situací jako odchod do důchodu, odejmutí důchodu, nástup na mateřskou dovolenou nebo ukončení rodičovské dovolené.

pojistění cizinců

Dále je zaměstnavatel obdobně povinen na zdravotní pojišťovně oznámit ukončení zaměstnání. V tom okamžiku mu zaniká povinnost hradit pojistné.

Které kódy se v oznámení používají

Oznamovací povinnost rozlišuje:

  • občany EU
  • občany zemí mimo EU 

Zaměstnanci občané EU

Zaměstnavatel má při zaměstnávání cizinců rovněž oznamovací povinnost. Pokud zaměstnanec nedoloží tiskopis A1, přihlašuje jej na zdravotní pojišťovnu.

V těchto případech se rozlišuje:

  • kód P
  • kód E
  • kód A 

Kód P

Kód P slouží v případech, kdy do zaměstnání přichází zaměstnanec s trvalým pobytem na území ČR nebo zaměstnanec s dlouhodobým pobytem, který má již přiděleno číslo pojištěnce VZP ČR, a při přestupu od jiné zdravotní pojišťovny k VZP ČR.

Kód E

Kód E slouží místo kódu P pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu, občana EU, pojištěného v ČR dle nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72.

Kód A

Tímto kódem se zaměstnavatel přihlašuje u VZP ČR k platbě pojistného za zaměstnance pojištěné v ČR, kteří již mají přiděleno číslo pojištěnce. Jde tedy o kód využívaný v rámci druhého a dalšího nástupu do zaměstnání u této skupiny zaměstnanců.

Zaměstnanci ze zemí mimo EU

U zaměstnanců ze třetích zemí k tomuto účelu slouží:

  • kód C

Kód C

Při prvním přihlášení zaměstnance, který v Česku dosud nemá trvalý pobyt, se používá kód C.

Kód E

Kód E se v některých případech používá jako univerzální, a to i pro občany mimo EU. Zaměstnavateli často reálně přidělené číslo zaměstnance není známo. Navíc pokud napíše identifikační údaje na Hromadné oznámení zaměstnavatele špatně, generuje se další číslo.

Doporučený postup pro tyto situace však stanovuje § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb a je nutné se jím řídit.

Máte zájem o vyřízení zdravotního pojištění pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.