Pohovor na cizinecké policii aneb jak probíhá výslech na cizinecké policii

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pohovor na cizinecké policii se vyžaduje po některých příslušnících třetích zemí, kteří žádají o trvalý pobyt na území České republiky nebo si hodlají vzít za partnera či partnerku občana České republiky.

Poté co odešlete žádost o trvalý pobyt, obdržíte oficiální dopis z Ministerstva vnitra České republiky s datem a přesným časem pohovoru na cizinecké policii popřípadě Ministerstvu vnitra České republiky. výslech na cizinecké policii

Výslech na cizinecké policii? Mám se obávat nejhoršího?

Hlavním důvodem výslechu na cizinecké policii je zjisti, zdali váš pobyt v České republice, který jste napsali do žádosti je skutečný. Výslechy cizinců se dělají právě z důvodu zamezení obchodu s lidmi popřípadě obchodu se získáním českého víza za účelem možnosti pohybování se po Schengenském prostoru.

V minulosti totiž bylo zaznamenáno několik takovýchto případů. Dalším důvodem výslechu je prověření žadatele a zamezení možnosti získání pobytu osobám, u kterých existuje opodstatněné podezření, že by mohli v budoucnu spáchat trestný čin vůči státu či občanům ČR.

Na co bych se měl před výslechem na cizinecké policii nebo Ministerstvu vnitra připravit?

Před výslechem byste měl být srozuměný s účelem Vašeho pobytu na území České republiky. Například:

  • V případě, že hodláte v ČR otevřít společnost a začít podnikat, měl byste být schopen vysvětlit, jaký typ byznysu hodláte provozovat a proč.
  • V případě, že jste v České republice za sloučením s rodinou, neboli jste si našel v ČR partneru či partnerku, kterého si hodláte vzít, měl byste být schopen popsat jeho rodinné vztahy a jeho rodinu.
  • V případě, že hodláte studovat na některé z českých univerzit, měl byste být schopen vysvětlit, proč jste se přihlásil zrovna na danou univerzitu a co hodláte studovat.

Můj partner, který je cizinec nemluví dostatečně dobře česky, co mohu dělat?

Jestliže Váš partner nemluví vůbec českým jazykem či neovládá češtinu na dostatečné úrovni, má právo si dle zákona pronajmout služby tlumočníka.

Tlumočník musí být v takovém případě soudně ověřeným tlumočníkem. Seznam těchto překladatelů a tlumočníků můžete nalézt na stránkách justice v sekci znalci a tlumočníci.

Jaká je cena za služby tlumočníka u výslechu na cizinecké policii?

Cena tlumočníka se pohybuje okolo 600,- až 2500,- Kč za výslech. Tlumočník si obvykle nechá platit za každou započatou hodinu výslechu. Někteří však nabízejí fixní zvýhodněnou sazbu za celý výslech.

Cena za služby tlumočníka se může velice lišit a může dokonce překročit zmíněnou částku 2500,- Kč, pokud je tlumočník zároveň právníkem či advokátem, který vám může pomoci v případě některých otázek týkajících se vaší společnosti.

Jak probíhá výslech na cizinecké policii?

Výslech na cizinecké policii, někdy také zmiňovaný jako pohovor na cizinecké policii či Ministerstvu vnitra probíhá dle předem určeného harmonogramu. Všichni účastníci pohovoru a tlumočník musí přijít včas. cizinecká policie čr Jestliže žádáte o trvalý pobyt za účelem sloučení s rodinou je povinen přijít i váš příbuzný popřípadě budoucí nastávající. To platí i v případě, že není občanem České republiky, ale má zde již trvalý pobyt. Jakmile jsou na místě všichni a přijdete na řadu, budete zváni jednotlivě na výslechy.

Jak dlouho výslech na cizinecké policii trvá?

Výslech na cizinecké policii může trvat hodinu pro jednu osobu. Skládá se z dvaceti až třiceti otázek.

Čím se u výslechu začíná?

Cizinec, který nemluví česky, popřípadě požádal o tlumočníka, jde jako první. Budete pozvání do místnosti, kde vedle vás bude sedět tlumočník a dva pracovníci Ministerstva vnitra. Jeden, který vám bude pokládat otázky a druhý, který je bude nahrávat na diktafon a zapisovat.

Nebuďte vystrašení, že potkáte přísného nebo nezdvořilého pracovníka. Obvykle výslech probíhá zcela profesionálně a pracovníci Ministerstva vnitra jsou zdvořilí.

Atmosféra pohovoru na cizinecké policii

Obvykle je atmosféra pohovoru na cizinecké policii přátelská, nemusíte tedy být nervózní a nesnažte se odpovídat na otázky vymyšlenými odpověďmi. Může to zcela změnit postoj policistů k Vám a vymyšlená odpověď může být zbytečně zkoumána a může vést k dalším nepříjemným otázkám.

V případě, že vám položí otázku ohledně partnerovi rodiny na kterou nevíte odpověď, nemusíte se bát říct narovinu, že nevíte nebo si nejste jisti. Před začátkem pohovoru budete vyzváni k podpisu listiny, která stvrzuje, že jste schopen jednat sám za sebe a nejste pod vlivem omamných látek.

Poté následuje série otázek. Na začátku se vás zeptají na vaše jméno, příjmení, datum příjezdu do ČR a vašeho účelu cesty a pobytu na území České republiky. Tyto otázky patří mezi takzvané zahřívací a mají za účel vás rozmluvit.

Vždy je lepší odpovídat jednoduchou a zřetelnou odpovědí jako ‚Ano‘ nebo ‚Ne‘ a nejím hlouběji do detailů.

Trvalý pobyt za účelem otevření společnosti

Pokud žádáte o trvalý pobyt za účelem otevření společnosti, buďte připraveni na otázky týkající se Vašeho byznys plánu.

Trvalý pobyt za účelem sloučení s rodinou

Jestliže žádáte o trvalý pobyt za účelem sloučení s rodinou, buďte připraveni na otázky týkající se vašeho partnera a rodinných vztahů. Například:

  • Znáte všechny příbuzné vašeho partnera osobně?
  • Jaká jsou jejich jména?
  • Plánujete společnou rodinnou dovolenou?
  • Kdy a kam jste již v minulosti cestovali?
  • Kde pracují ostatní rodinní příslušníci?
  • Kdo v rodině platí za jídlo?
  • Jaké jsou barvy vašich kartáčků na zuby?

Co očekávat na konec výslechu?

Před koncem pohovoru vás pracovníci Ministerstva vnitra požádají o přesný popis určité situace v minulosti. Například: Můžete být požádání o popis, jak jste strávil minulý den nebo víkend.

Během popisu se vás budou ptát na velice detailní otázky jako, kterým autobusem jste v situaci jeli, jakou měl barvu. Pokud si svojí odpovědí nebudete jistit nebo si tyto detaily již nepamatujete, je lepší říct v jednoduchosti, že nevíte a nepamatujete si to.

POZOR!

Na konci pohovoru obdržíte vytištěný protokol o vašem výslechu v českém jazyce a budete požádání ho podepsat. V této části dávejte veliký pozor hlavně v případě, že jste s tlumočníkem.

Zkontrolujte všechny vaše výpovědi a nenechte možnost dvojsmyslným výkladům vašich odpovědí. Jestliže najdete jakoukoliv drobnost, která se vám nelibí, nebojte se požádat o opravu. Pracovníci Ministerstva vnitra musí vždy vytisknout nový protokol.

Nebojte se požádat o opětovný výtisk

Vůbec se neobávejte požádat o výtisk protokolu 3-4 či více, pokud to bude potřeba. S chybami nebo dvojsmyslnými výroky totiž podstupujete riziko, že vaše žádost o trvalý pobyt bude zamítnuta.

Protokol o výslechu podepište pouze tehdy, kdy jste si naprosto jistit správností vašich výpovědí. Ostatní účastní pohovoru na cizinecké policii (váš přítel, přítelkyně) budou podstupovat stejnou proceduru.

Kdy obdržím rozhodnutí o mé žádosti?

Rozhodnutí o žádosti záleží na mnoha faktorech, obvykle obdržíte výsledek do 3-4 týdnů.

Na závěr

Závěrem vás můžeme ubezpečit, že úředníci jsou profesionálové, kteří znají svojí práci a dbají na to, aby pohovor nebyl stresující a vy se tak nemuseli zbytečně strachovat.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt