Podnikání cizinců v ČR

07.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Ekonomické důvody patří, k čem vůbec nejčastějším, kvůli nimž cizí státní příslušníci přicházejí. I cizinec po příchodu do tuzemska může začít podnikat. Jeho výdělečná činnost je však podmíněna některými specifiky. Která to jsou?

Obecné zásady podnikání

povolení k podnikání v črFyzické i právnické osoby mohou na území České republiky podnikat za totožných podmínek jako občané v tuzemsku. Toto právo jim dokonce stanovuje zákon. To znamená, že vždy budete muset pro podnikání v ČR vlastnit živnostenský list.

Ten si můžete ponechat pro podnikání jakožto fyzická osoba nebo si dále založíte svou vlastní obchodní společnost. V základu tak budete muset dle typu živnosti splnit buď všeobecné podmínky (věk nad 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné nedoplatky vůči státním institucím) nebo ještě doložit příslušné vzdělání a praxi.

Dále je nutné u podnikání cizinců v ČR ovšem splnit i podmínky vyplývající z oblasti cizineckého práva, zejména pak se to týká zákona, který se zaměřuje na problematiku vydávání víz a povolení k trvalému a přechodnému pobytu.

Dlouhodobý pobyt a podnikání

Občan třetí země ale přirozeně potřebuje vyřešit vízum, aby na území ČR mohl legálně pobývat. Doklad o udělení víza se přikládá už k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi. Pakliže cizinec chce na území ČR podnikat, musí si požádat o dlouhodobé vízum, tedy o to určené k pobytu delšímu než 90 dnů.

Žadatel se nemusí osobně dostavit, stanovisko se dozví ve lhůtě 90 dnů. Žádosti vyhodnocuje ministerstvo vnitra a podávají se na příslušném územním pracovišti. Zapotřebí je k tomu následující:

  • cestovní doklad
  • 2 fotografie
  • vyplněný formulář se žádostí o udělen víza
  • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence, typicky tedy výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • finanční prostředky k pobytu na území ČR, a to ve výši 110.000 Kč;
  • doklad o zajištění ubytování po celou dobu pobytu na území ČR, který navíc musí obsahovat ověřený podpis poskytovatele
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, potvrzení se nevyžaduje od cizince mladšího než 15 let
  • správní poplatek výši 2 500 Kč (pro občany RF);
  • cestovní zdravotní pojištění, a to ve výši minimálně 60 000 EURO pokrývající území České republiky
  • na požádání ZÚ může být nutno doložit i doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Tamtéž je možné si podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, pakliže už cizinec na českém území dlouhodobě pobývá na vízum se stejným účelem.

Zároveň si tuto žádost můžete podat, pakliže zde chcete přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a přetrvává-li totožný účel pobytu. Pokud si nejste jisti, jak vše dobře vyřídit, využijte našich služeb - máme rozsáhlé zkušenosti.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt