Pobyt cizinců v ČR po ukončení nouzového stavu

20.05.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nouzový stav přestal v ČR platit 17. 5. 2020, byl tedy ukončen po 66 dnech. Jaké důsledky má současná situace pro pobyt cizinců?

Běžné podmínky povolení k pobytu

Za standardních okolností musí mít cizinec pocházející ze zemí mimo EU k pobytu povolení. Podle příslušného účelu si požádá o pobyt krátkodobý nebo dlouhodobý.

Povolení k dlouhodobému pobytu neboli vízum si lze vyžádat dle příslušného účelu (studium, zaměstnání apod.). U povolení ke krátkodobému pobytu záleží primárně na tom, zda příslušná země uplatňuje vízovou politiku či nikoli.

Dlouhodobé povolení k pobytu se vydává při délce pobytu nad 90 dnů a lze jej opakovaně prodloužit. Za krátkodobý pobyt se považuje pobyt v maximální délce 90 dnů.

nouzový stav v čr

Nouzový stav a povolení k pobytu

Cizinci si v době nouzového stavu, pakliže jim povolení k pobytu během jeho trvání vypršelo, bylo zrušeno nebo zaniklo, mohli až do skončení nouzového stavu na území ČR dále pobývat, jak vyplynulo z usnesení vlády.

Tito lidé si nemuseli žádat o potvrzení, které by deklarovalo, že na území ČR pobývají oprávněně. Žádné jim ostatně ani být vydáno nemohlo.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení potvrzení/průkazu o povolení k trvalému pobytu sice cizinec má nahlásit, nicméně pokud to neudělá, nehrozí mu žádný postih. Nouzový stav totiž znamená i omezené fungování pracovišť Ministerstva vnitra.

Jak to bude po ukončení nouzového stavu

Pakliže cizinci v době nouzového stavu povolení k pobytu vypršelo, má lhůtu 60 dní od skončení nouzového stavu na to, aby ze země vycestoval. Výjezdní příkazy se tedy do 16. 7. 2020 vůbec nebudou vydávat.

Fakticky se situace nijak nemění, pobyt bez příslušného dokladu nelze považovat za oprávněný. Vzhledem k výjimečnosti celé situace však byla ustanovena tato lhůta, v jejímž rámci nebude cizinec za své jednání, jež má ovšem dále charakter přestupku, jakkoli postižen.

karantenní stav v čr

Tato skutečnost se bude dokládat udělením speciálního razítka, které udílí policie přímo na hranicích do cestovního dokladu.

Do stejné situace se dostává také cizinec, kterému povolení k pobytu vyprší až po ukončení nouzového stavu, tedy od 17. 5. Obejít se budou muset cizinci bez výjezdních příkazů, nicméně opět mohou v šedesátidenní lhůtě vycestovat ze země, aniž by jim hrozil postih.

Jestliže cizinec nemá v úmyslu ze země odcestovat, musí si požádat o prodloužení pobytového oprávnění. Vzhledem k situaci se i po skončení nouzového stavu upřednostňuje neosobní forma, tj. poštou nebo pomocí datové schránky.

Důsledky nelegálního pobytu

Výše uvedené platí pro všechny, kteří před vyhlášením nouzového stavu pobývali v ČR legálně. Pakliže by tomu tak nebylo a již před nouzovým stavem zde žili bez patřičného povolení, jedná se o přestupek dle zákona o pobytu cizinců. Za toto jednání následuje finanční postih, správní vyhoštění, případně omezení osobní svobody.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt