Nové programy pro ekonomickou migraci

28.08.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Obsazování volných pracovních pozic zaměstnanci ze třetích zemí je poměrně komplikované a časově i finančně náročné, proto se od září 2019 představí nové řízení ekonomické migrace s programy, které mají názvy : Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál.

Program kvalifikovaný zaměstnanec zůstává vzhledem k chybějícím pracovníkům na trhu práce stále nejdůležitější. Programy nemají řešit pouze nastalou kritickou situaci s nedostatkem zaměstnanců, ale zaměřují se na dostatek pracovníků i do budoucnosti.

nové programy ekonomické migrace

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Cílem je podpora zaměstnavatelů, kteří potřebují do ČR přivést vysoce kvalifikovaný personál ze zahraničí. Program se vztahuje na všechny zaměstnance ze třetích zemí, u nichž vláda stanovila kvóty. Dříve byl tento program určen pouze pro pracovníky z Ukrajiny a Indie. Došlo tedy k velkému teritoriálnímu rozšíření.

Takto najatí zaměstnanci vykonávají činnosti v oblasti výroby, služeb či pracují ve veřejném sektoru, a to v hlavních třídách 1-3. Aby mohli zaměstnavatelé využít tento program, musí firma působit v ČR alespoň 2 roky, nemít žádné nedořešené závazky/dluhy vůči státu a musí u ní pracovat alespoň 3 zaměstnanci.

Program garantuje:

  • možnost podat žádost o dlouhodobý pobyt v ČR u úřadu zastupující ČR v zahraničí i s nejbližšími rodinnými příslušníky
  • zjednodušení administrativy při podání této žádosti

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program se zaměřuje na pracovníky z konkrétních zemí - z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Podmínky pro přijetí těchto zaměstnanců jsou velmi podobné jako u programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, s tím rozdílem, že pracovníci budou vykonávat činnost v třídách 4-8 a firma musí zaměstnávat alespoň 6 zaměstnanců, aby mohla tento program využít.

Program garantuje:

Program klíčový a vědecký personál

Tento program přináší asi největší výhody pro špičkové a výzkumné zaměstnance. Není nijak teritoriálně vymezen a opět je určen pro všechny pracovníky ze třetích zemí, u nichž vláda stanovila kvóty.

Program umožní firmám získávat nebo vnitripodnikově převádět zaměstnance na pozice manažerů či specialistů.
Zaměstnavatel může být investor, výzkumná organizace či technologická společnost. Výhodou je, že může jít o i nově založenou firmu či start-up.

Program garantuje:

  • možnost podání žádosti o trvalý pobyt i s nejbližšími rodinnými příslušníky s tím, že žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání
  • zjednodušení administrativy s podáním žádosti - některé dokumenty mohou nahradit pouze písemná potvrzení (př. doklad o zajištění ubytování)

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt