FAQ k programu kvalifikovaný zaměstnanec

18.03.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Program Kvalifikovaný zaměstnanec je určen k usnadnění zaměstnávání cizinců. Jaké jsou jeho parametry a jaké nejčastější dotazy jsou s ním spojeny?

Co je program Kvalifikovaný zaměstnanec?

Právní rámec pro tento program vytvořilo usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019. Oficiálně program probíhá od 1. září 2019. Gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec má za cíl podpořit dovoz kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí do ČR. Tato podpora je určena pro přímé zaměstnavatele.

Pracovníci začlenění do tohoto programu si mohou podat žádost o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Tato možnost je jim garantována.

program kvalifikovaný zaměstnanec

Co se rozumí pod pojmem „kvalifikovaný zaměstnanec“?

Jde o zaměstnání, která v rámci Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO spadá do činnosti v hlavních třídách 4 až 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Jde tedy o:

 • úředníky
 • pracovníky ve službách a prodeji
 • kvalifikované pracovníky v zemědělství, lesnictví a rybářství
 • řemeslníky a opraváře
 • obsluhu strojů a zařízení, montéry

Kterým zaměstnancům je program určen?

Tento program je navržen pro zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Jak se do programu začlenit?

Nutné je podat si žádost. Zároveň je nutné splnit další podmínky podání žádosti. Na zařazení do programu nevzniká právní nárok.

Jaké jsou podmínky podání žádosti?

Zaměstnavatel musí být českým daňovým rezidentem a na území ČR nejméně 2 roky podnikat. Musí být též registrovaným plátcem sociálního a zdravotního pojištění.

Současně je podmínkou zařazení do programu, že zaměstnavatel nemá žádné nevyrovnané závazky vůči státu. Dále zaměstnává nejméně 6 zaměstnanců a volné pracovní místo zveřejnil v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Je též vyžadováno, aby zaměstnavatel reálně podnikal v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působil ve veřejném sektoru, podnikal v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo byl výrobcem potravin nebo registrovaným výrobcem hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny.

Nesmí mu být též udělena pokuta v souvislosti s umožněním nelegální práce nebo opakovaná pokuta za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR.

zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků

Jaké jsou lhůty pro řešení žádosti?

Žádosti posuzují jednotliví garanti, a to zpravidla ve lhůtě 5 až 10 dnů.

Kdo jsou garanti, kteří rozhodují o žádostech?

Garanty, kteří rozhodují o zařazení zaměstnavatelů do programu, jsou:

 • Hospodářská komora,
 • Svaz průmyslu a dopravy
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků
 • Agrární komora
 • Potravinářská komora
 • Zemědělský svaz
 • Lesnicko-dřevařská komora
 • Asociace soukromého zemědělství
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Kdy dostane zaměstnanec termín žádosti o zaměstnaneckou kartu?

Termín žádosti o zaměstnaneckou kartu je k dispozici zpravidla 15 až 60 dnů od oslovení zaměstnavatele.

Standardně je nutné počítat s delší lhůtou u pracovníků z Ukrajiny. Žadatelé jsou zařazeni do nekonečné fronty, a to na základě data doručení žádosti do datové schránky Ministerstva zahraničních věcí.

Pořadí uchazečů nelze měnit. Rychlejšího vyřízení však můžete dosáhnout s využitím partnerů garantů, kam patří i naše společnost IRS Czech.

Máte zájem o vyřízení žádosti v programu kvalifikovaný zaměstnanec?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.