Nevíte, jak na řidičák pro cizince?

06.08.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jste ze své domoviny zvyklí řídit motorové vozidlo, ale nejste si jistí, jestli vaše řidičské oprávnění platí i v ČR? Nastat může několik situací, ale ve kterém případě musíte v České republice složit zkoušky? Pojďme se podívat, jak na vyřízení řidičáku pro cizince.

Kdy nemusí cizinec podávat žádost o řidičský průkaz?

Vlastníte řidičský průkaz členské země EU, Norska, Islandu, Švýcarska nebo Lichtenštejnska? V těchto případech nemáte povinnost žádat o výměnu řidičského průkazu. Cizinec může požádat o výměnu řidičského průkazu za český, pokud má na území ČR místo obvyklého pobytu.

Nastat může i jiný případ. Můžete být držitelem řidičského oprávnění mimo EU a zmíněné státy. V tomto případě rozhoduje, jestli váš řidičský průkaz splňuje podmínky stanovené Úmluvami o silniční provozu.

řidičák pro cizince

Pokud ano a máte krátkodobé nebo dlouhodobé vízum do 1 roku, můžete v klidu využívat své řidičské oprávnění. Máte povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 1 rok? Musíte řidičský průkaz vyměnit do 3 měsíců od udělení souhlasu o pobytovém oprávnění.

Pro příklad můžeme uvést ukrajinský řidičský průkaz. Toto oprávnění platí a dovoluje řízení motorového vozidla na území České republiky.

Kdy cizinec musí absolvovat autoškolu?

Ve všech ostatních případech (výjimku tvoří řidičské oprávnění z Japonska, Jižní Koreji a v případě Mezinárodního řidičského oprávnění) musí cizinec absolvovat autoškolu v ČR.

Jak na vyřízení řidičáku pro cizince?

Autoškoly v České republice dovolují absolvovat kurz všem žadatelům splňujícím podmínky pro získání řidičského průkazu. Budete potřebovat lékařský posudek a věk nad 18 let.

Při žádosti o řidičský průkaz pro cizince musíte doložit také potvrzení o udělení místa obvyklého pobytu. Čím může cizinec doložit místo obvyklého pobytu? Cizinec musí doložit:

  • potvrzení o přechodném pobytu
  • potvrzení o studiu
  • nájemní smlouvu k nemovitosti
  • výpis z katastru nebo potvrzení o zaměstnání či živnosti.

Zkoušku v autoškole můžete absolvovat v angličtině, němčině či ruštině. Při zkoušce a kurzu si musí cizinec zajistit služby soudního tlumočníka.

vyřízení řidičského průkazu pro cizince v čr

Zkoušku jste úspěšně zvládli, co budete ještě k získání řidičáku potřebovat?

Po úspěšném dokončení autoškoly si musíte zažádat o vystavení řidičského průkazu. S sebou si určitě nezapomeňte doklad totožnosti, doklad prokazující trvalé bydliště, doklad o úspěšném dokončení autoškoly a zkoušky, posudek o zdravotní způsobilosti. Průkazovou fotografii nosit nemusíte, nově se fotí na řidičské oprávnění přímo na místě podání žádosti.

S vyřízením řidičského průkazu vám pomůžeme

V zákonech ČR se nevyznáte a nevíte, kde s vyřízením řidičáku pro cizince začít? Doporučujeme obrátit se na naši agenturu IRS Czech. Pomůžeme vám se vším potřebným, včetně zajištění soudního tlumočníka.

Chcete pomoci s vyřízením řidičáku pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.