Řidičský průkaz

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Potřebuji řídit auto. Jak si zajistit řidičský průkaz?

Chcete v České republice řídit auto? Máte s sebou řidičský průkaz ze své rodné země a netušíte, jestli platí i zde? Potom se pozorně začtěte. Ukážeme vám, která řidičská oprávnění platí i u nás. Pokud to vaše mezi nimi nebude, nezoufejte.

Vysvětlíme vám, kde a jak si můžete zažádat o řidičské oprávnění platné v České republice.

Platí můj řidičský průkaz v České republice?

Máte-li řidičský průkaz vydaný v některém členském státě Evropské unie, nebo v Norsku, Švýcarsku či Lichtenštejnsku, můžete na něj řídit motorová vozidla i v České republice. Nemusíte ho měnit.

Pocházíte-li ovšem ze státu, který není členem Evropské unie, pak si můžete průkaz ponechat a využívat ho, jedině pokud splňuje podmínky silničního provozu v České republice. Toto pravidlo ale platí pouze po dobu jednoho roku, ať už zde pobýváte krátkodobě nebo dlouhodobě.

Jestliže jste si v České republice vyřídili trvalý pobyt a chcete využívat řidičsky průkaz déle než jeden rok, musíte si ho vyměnit. Musíte to stihnout během tří měsíců od chvíle, kdy vám byl udělen trvalý pobyt.

Patříte-li mezi občany států mimo Evropskou unii a řidičský průkaz z vaší země nesplňuje podmínky silničního provozu v České republice, máte dvě možnosti. Buď si pořídit mezinárodní řidičský průkaz, nebo absolvovat autoškolu v České republice. Více informací najdete také zde.

řidičský průkaz pro cizince

Jak můžu získat řidičské oprávnění v ČR?

V České republice může absolvovat řidičský výcvik v autoškole i cizinec, tedy i vy. Když autoškolu úspěšně zvládnete, dostanete mezinárodní řidičský průkaz, který platí v zemích EU a EHP. Na základě mezinárodních úmluv vám bude uznán i v dalších státech.

Kurz i zkoušku můžete absolvovat v angličtině, němčině nebo také v ruštině. Při zkoušce si ale musíte zajistit tlumočníka.

Jak se mohu přihlásit do autoškoly pro cizince?

Pokud jste překročili věkovou hranici 18 let, stačí, když si podáte oficiální přihlášku ve vybrané autoškole a přinesete lékařský posudek potvrzující, že jste zdravotně způsobilí k řízení motorového vozidla.

Jaké podmínky musím splnit, aby mi byl vydán řidičský průkaz?

Jako cizinec musíte doložit místo svého obvyklého pobytu. Jde o místo, kde se zdržujete a bydlíte minimálně 185 dni v roce, a to na základě svých osobních vazeb.

Jak doložíte obvyklé bydliště?

 • potvrzením o přechodném pobytu
 • potvrzením o studiu
 • nájemní smlouvou k nemovitosti
 • výpisem z katastru nemovitostí, který potvrdí vaše vlastnická práva k nemovitosti, potvrzením o zaměstnání nebo výpisem z živnostenského rejstříku.
 • O vydáni řidičského průkazu můžete zažádat na úřadě s rozšířenou působností podle vašeho bydliště, nebo také na Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Jaké potřebuji doklady při podání žádosti o řidičské oprávnění?

Při podání žádosti je nutné předložit tyto dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště (viz výše),
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, tedy vaši žádost o přijetí k výuce a výcviku se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek z odborné způsobilosti. Tento doklad nesmí být starší než šest měsíců.
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • řidičský průkaz (v případě, že se jedná o rozšíření řidičského oprávnění o další skupiny vozidel),
 • fotografii ve formátu jako na občanský průkaz

Počítejte s tím, že vydání řidičského průkazu trvá dvacet dnů.

Jak si můžete vyměnit řidičský průkaz?

Máte-li povinnost nebo právo vyměnit si řidičský průkaz třeba kvůli tomu, že jste dostali trvalý pobyt, musíte na úřadě v místě bydliště doložit:

 • vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu na tiskopisu
 • „Žádost o vydání řidičského průkazu“, který si vyzvednete u informační přepážky registru řidičů. Tato žádost musí být na originálním formuláři, nesmí jít o kopii.
 • platný doklad totožnosti žadatele (vy jako cizinci dokládáte povolení k pobytu)
 • fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
 • řidičský průkaz z vaší domovské země, který se na dobu pobytu v České republice ukládá do registru řidičů
 • poplatek 50,- Kč pro vydání průkazu do 20 dnů

Chcete ušetřit čas i energii? Pomůžeme vám s kompletním vyřízením řidičského průkazu v ČR. Kontaktujte nás! V rámci našich služeb vám zajistíme i např. zaměstnaneckou kartu nebo zařazení do programu – Režim Ukrajina. 

Máte zájem o vyřízení?

Vysvětlíme vám, kde a jak si můžete zažádat o řidičské oprávnění platné v České republice.

ZJISTIT VÍCE