Jak probíhá vyřízení řidičského průkazu pro cizince

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Přestěhovat se do České republiky za prací, znamená celou řadu administrativních úkonů. Pokud chcete na území Česka i řídit auto a mít možnost získat více pracovních nabídek, je třeba se seznámit s podmínkami získání řidičského průkazu.

Platnost řidičského průkazu z jiné země

mezinároční řidičské průkazyČeské dopravní předpisy rozlišují několik typů řidičských oprávnění. Řidičské průkazy vydané jinou zemí se řídí předpisy EU nebo ženevskou, respektive vídeňskou úmluvou. Na území České republiky můžete řídit za předpokladu, že vlastníte některý z dokladů:

  • český řidičský průkaz,
  • řidičský průkaz EU,
  • řidičský průkaz jiné země, podle vídeňské nebo ženevské úmluvy.
  • Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle vídeňské úmluvy opravňuje k řízení na území Česka po dobu 3 let od vydání. Vídeňskou úmluvu podepsalo celkem 101 států, mezi nimi například Ukrajina a Rusko. Na území vyjmenovaných 101 států, můžete po omezenou dobu používat mezinárodní řidičský průkaz.
  • Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle ženevské úmluvy platí v Česku po dobu 1 roku. Ženevskou úmluvou se řídí 140 států, které vyžadují tento typ mezinárodního řidičského průkazu.

Mezinárodní řidičský průkaz nikdy nemůže být vydán na dobu delší, než je platnost originálního řidičského průkazu, podle kterého je vystavován. Před vyřízením mezinárodního řidičského průkazu si tuto skutečnost zkontrolujte.

Pobyt v ČR na dlouhodobé vízum

Příslušník jiného státu než členského státu EU, který má v ČR trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší, než jeden rok má povinnost požádat o vydání českého řidičského průkazu.

Tuto povinnost je třeba splnit do 3 měsíců od data udělení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum. Pokud nepožádáte o výměnu za český řidičský průkaz ve stanovené lhůtě, nesmíte v ČR řídit. Mezinárodní (ukrajinský) řidičský průkaz budete moci používat pouze do doby udělení dlouhodobého víza nebo trvalého pobytu.

Krátkodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu do jednoho roku znamená, že můžete v ČR řídit. Rovněž to znamená, že máte možnost požádat o výměnu ŘP za český, pokud máte na území ČR obvyklé bydliště.

Co je třeba k výměně řidičského průkazu

Řidičský průkaz pro cizince nebo výměnu obstarává obecní úřad s rozšířenou působností. žádost o řidičský průkaz cizinciJe nutné doložit:

  • žádost o řidičský průkaz, k získání až u přepážky úřadu,
  • doklad totožnosti,
  • povolení k pobytu,
  • cizozemský řidičský průkaz,
  • úhradu správního poplatku.

Vyřízení řidičáku pro cizince trvá dvacet dní.

Získání řidičského průkazu v ČR

Absolvovat kurz v autoškole a získat řidičský průkaz můžete i jako cizinec. Zkoušku je možné skládat v angličtině, němčině nebo ruštině. Je však nutné mít sjednanou pomoc soudního tlumočníka.

Se získáním řidičského průkazu pro cizince vám ochotně pomůže pracovní agentura IRS Czech. Neváhejte se na nás obrátit!

Chcete pomoci s vyřízením řidičáku pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.