Návštěva cizince v ČR

12.07.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jste aktuálně v situaci, že chcete pozvat do České republiky kamaráda nebo člena rodiny žijícího v zahraničí a nevíte kudy kam? Na vstup cizinců do ČR existují zákony, podle kterých musíte postupovat. Není to nic těžkého, ale je potřeba se dobře orientovat.

Cizince k nám můžete pozvat dvěma způsoby, které se liší délkou pobytu. Cizinec může přicestovat na krátkodobé vízum nebo dlouhodobé vízum za účelem rodinným nebo sloučení rodiny. Jak se tato víza od sebe liší z pohledu českého občana?

Jak vyřešit krátkodobé vízum do ČR?

Krátkodobé vízum slouží nejčastěji k tomu, když chcete pozvat do ČR kamaráda nebo rodinného příslušníka trvale žijícího v zahraničí. O jeho krátkodobé vízum se nemusíte nijak starat, to si musí Vaše návštěva vyřešit ve své zemi sama.

Vy musíte zajistit pozvání cizince do ČR. To se řeší na cizinecké policii České republiky. Aby mohla osoba přicestovat k Vám, musí ve své zemi doložit toto potvrzení, které musíte vyřídit. Je potřeba se pro ověření tiskopisu pozvání dostavit na OCP KŘP do 7 pracovních dnů od data podání žádosti o pozvání.

pozvání do čr

Ověření podpisu je zpoplatněno a je za něj účtováno 300 Kč. Pozvat cizince může jak fyzická osoba, tak ale i právnická osoba.

Jak se řeší dlouhodobé vízum za účelem rodinným v ČR?

Jak vyplývá z označení, takto můžete pozvat rodinného příslušníka trvale žijícího v zahraničí. Toto vízum vydává pozvanému Ministerstvo vnitra České republiky na období maximálně 1 roku.

Je potřeba počítat s delší lhůtou pro jeho vyřízení, která se pohybuje od 90 do 120 dnů od data podání žádosti. Kam žádost podat? Žádost se musí podat na zastupitelském úřadě ČR v dané zemi.

Zvoucí osoba musí ještě doložit, že je schopna splnit závazek ve výši uvedené v tiskopisu. Zvoucí osoba musí předložit peněžní prostředky podle doby pobytu cizince v České republice.

Je potřeba prokázat 0,5 násobek částky existenčního minima na 1 den pobytu (existenční minimum je stanoveno na 2.490 Kč), pokud pobyt nepřesáhne 30 dnů.

Naopak, pokud délka pobytu přesáhne 30 dnů, musí se doložit 15 násobek částky existenčního minima. Za každý celý měsíc pobytu v ČR se částka zvyšuje dvojnásobně. Pokud cizinec pobývá v ČR za účelem podnikání, jedná se o 50 násobek existenčního minima.

podnikání čr

A dále je potřeba doložit doklad o zaplacení služeb související s pobytem cizince nebo doklad, že bude ubytování poskytnuto bezplatně.

Jak si může cizinec vyřídit dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny v ČR?

Ve chvíli, kdy se k Vám člen rodiny dostane do České republiky, a to na základě dlouhodobého víza, může si požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Je potřeba, aby pozvaní rodinní příslušníci podali žádost až po 15 měsících Vašeho pobytu v ČR.

Pokud zde žijete kratší dobu, musí s podáním počkat. Musíte počítat i s dlouhou dobou vyřízení žádosti, která je až 270 dnů od data podání.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt