Mezi zaměstnanci v ČR je 12 % cizinců

19.02.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Podle údajů, které nedávno zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), celých 12 % všech zaměstnanců v naší zemi tvoří příslušníci jiných národnostních skupin, tedy cizinců. Při jednoduché matematice tedy můžeme říct, že je to v podstatě každý osmý zaměstnanec v České republice.

Nejvýznamnějšími skupinami jsou v tomto ohledu tradičně Slováci, Ukrajinci a Vietnamci, přičemž vysoký počet registrujeme také mezi obyvateli Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. 

Zajímavé však je, že cizinců ze třetích zemí (mimo EU), kteří zde mají trvalý pobyt, je více než občanů z Evropské unie. Ti volí v těchto případech převážně přechodné pracovní pobyty.

Nicméně počet trvalých pobytů v České republice neustále roste. Zatímco v roce 2007 jich bylo hlášeno kolem 150 tisíc, dnes, po třinácti letech, jich evidujeme více než dvojnásobek, a to 300 tisíc.

Avšak tyto údaje nejsou úplné, protože se do této cifry nikterak nezapočítávají turisté či zahraniční pracovníci, kteří na našem území pracují v rámci volného pohybu osob a nepřihlásili se cizinecké policii.

ukrajinci v čr

Občané EU nyní tvoří již většinu zdejších cizinců, kteří jsou vedeni na tuzemských úřadech práce jakožto žadatelé o zaměstnání.

Přestože v rozmezí let 2008 až 2011, kdy panovala ekonomická krize a tudíž byl nedostatek pracovních míst i pro občany České republiky, výrazně klesl počet zejména Ukrajinců, kteří v Čechách pracovali, od roku 2015 opět rostl až na současných zhruba 121 tisíc osob.

Podobně rychle se rozrůstá také počet pracovníků z Rumunska, Bulharska a Maďarska, kteří jsou však členy EU.

Poptávka po zahraničních pracovnících roste

Česká ekonomika se tudíž stále častěji více spoléhá na zaměstnance s cizím státním příslušenstvím. Důvody, proč tomu tak je, jsou poměrně jednoduché. V první řadě je to nedostatkem pracovních sil, které firmy působící na tuzemském trhu práce nejsou schopny z českých zdrojů uspokojit.

Tento trend se však dotýká většiny zemí v rámci Evropské unie. Díky masivní ekonomické migraci nyní dochází k vytlačování zaměstnanců ze zemí mimo Evropskou unii těmi, kteří jsou její součástí.

To umožňují především menší administrativní překážky v rámci unijních zemí. Výjimku v tomto ohledu však tvoří Ukrajinci, jejichž počet stále stoupá.  

Nejvyššího podílu pracovníků z ciziny tradičně využívá zejména průmysl, kde je dlouhodobě nedostatek pracovních sil, přičemž na mnoha místech až téměř kritický. Ten zaměstnává celou třetinu cizinců.

poptávka po zahraničních pracovnících

Zbytek se poté rozprostře mezi administrativní a podpůrné pracovní činnosti, velkoobchod a maloobchod a v neposlední řadě také různé pracovní agentury, které zprostředkovávají práci zhruba pro 17 % cizinců. Hlavní škálu poté doplňuje ještě stavebnictví. 

Jaký je průměrný cizinec, který v ČR pracuje?

Nejčastější takovou skupinou jsou mladí lidé ve středním a tedy nejproduktivnějším věku mezi dvacátým a třicátým rokem života.

Těch je drtivá většina, přičemž většinou se jedná o muže, avšak ženy tento průměr stlačují níže, jelikož jsou dost často mladší. Pracovníků ve věku 65+ pak registrujeme jen něco okolo 5,5 %, což je poměrně zanedbatelné číslo.

Pakliže se zaměříme na rozdíly, v běžných dělnických profesích nejsou mezi jednotlivými občanstvími zásadní diference. Možná jen v rámci přesčasových hodin, kterých průměrný cizinec odpracuje více.

Nicméně v České republice není podle všeho cizinec mzdově diskriminován na základě příslušnosti k jiné zemi či odměňován nižší taxou za stejnou práci.

Naopak, u pracovních pozic, ke kterým je potřeba mít dosažené vysoké vzdělání, případně disponovat nějakou specializaci, naopak dosahují mnohdy podstatně vyšších mezd.

To se týká především pracovníků v oblastech informačních a komunikačních technologií, kde dosahuje průměrná mzda malé skupiny Bulharů a Rumunů zhruba až 65 tisíc Kč hrubého.

Máte zájem o zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.