Čím se zabývá cizinecká policie v ČR?

24.04.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinecká policie spadá pod Ministerstvo vnitra a je specializovanou složkou Policie České republiky. Dříve, jako jednotky cizinecké policie vykonávaly pohraniční stráž, ale se vstupem do schengenského prostoru, již příslušníky cizinecké policie na hranicích nepotkáte.

Služba cizinecké policie

Do působnosti služby cizinecké policie spadá plnění úkolů vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území ČR a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie.

služba cizinecké policie

Mezi další úkoly patří především:

 • odhalování nelegální migrace
 • uplatňování opatření proti cizincům, kteří se na území republiky zdržují nelegálně
 • odhalování příhraniční kriminality a trestné činnosti související s překračováním hranic
 • provádění kontroly pobytu cizinců
 • odhalování padělaných dokladů
 • spolupráce při ochraně vnitřního pořádku
 • kontrola legálnosti pobytu

Co všechno dále spadá do gesce cizinecké policie?

 • vydání potvrzení o krátkodobém pobytu v případě uzavření manželství
 • zajištění prodloužení doby pobytu
 • agenda ohlášení místa pobytu cizince po příjezdu do ČR a ověření pozvání
 • zajištění změny trvalého bydliště cizím státním příslušníkům
 • řešení ztráty, odcizení nebo zničení cestovního dokladu
 • přijímání prohlášení cizinců o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu
 • kontrola dokladů
 • kontrola zaměstnávání a podnikání cizinců
 • rozhodování o správním vyhoštění cizinců
 • zjišťování totožnosti cizinců 

Organizace a struktura

Ředitelství služby cizinecké policie

Řídícím orgánem je Ředitelství služby cizinecké policie sídlící v Praze. Působí jako odvolací orgán ve správním řízení. Kromě řízení jednotlivých odborů má dále pravomoc rozhodovat o označení osob jako nežádoucích na území ČR a realizovat vyhoštění cizinců.

cizinecká policie čr

Naproti tomu, má Ředitelství služby cizinecké policie pravomoc rozhodnout o udělení víza či zvláštního povolení ke vstupu na území ČR, pokud se v tomto ohledu jedná o odstranění tvrdosti správního vyhoštění.

V rámci své činnosti provozuje Ředitelství speciální informační systémy a kontroluje činnost jemu podřízených odborů cizinecké policie na krajské a místní úrovni.

Krajská ředitelství policie

Pod Ředitelstvím služby cizinecké policie stojí jednotlivé odbory, a to na úrovni krajských ředitelství policie, které jsou Ředitelství v Praze metodicky podřízeny.

Jednotlivá oddělení cizinecké policie

Jednotlivým krajským ředitelstvím jsou podřízena tato 4 odborná oddělení cizinecké policie.

 • Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskortu
 • pobytová kontrola samotného cizince a jeho nahlášeného ubytovatele, provádění eskortu v případě vyhoštění cizince
 • výdej takzvaných výjezdních příkazů
 • udělení ukončení pobytu cizince

Oddělení dokladů a specializovaných činností

 • vyhodnocování pravosti dokladů a odhalování zfalšovaných dokladů
 • organizování odborných školení a výcviků, a to v souvislosti s bojem proti zneužívání dokladů a veřejných listin

Oddělení pobytových agend

 • zabývá se agendou prodlužování krátkodobých víz, nebo naopak jejich zrušení či prohlášení za neplatné
 • ověřování pozvání cizinců do ČR a vedení speciální evidence ubytovatelů
 • nahlašování adresy pobytu cizinci, nebo jeho změnu
 • vydávání stanoviska k žádosti cizince o občanství

Oddělení pro dokumentaci

odhalování trestných činů cizinců v souvislosti s nelegálním překračováním hranic, nebo porušováním podmínek pobytu cizinců na území ČR

Cizinecká policie na letištích

Cizinecká policie má svá pracoviště na mezinárodních letištích, kde vykonává hraniční kontrolu. Kontroluje zabezpečení letiště, odhaluje protiprávní jednání, které může ohrozit bezpečnost letového provozu a kontroluje dovoz a vývoz ilegálního zboží, včetně jejich původu. 

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt