Kvalifikovaná pracovní síla z Ukrajiny

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jak vyplývá z dat, která zveřejnil Český statistický úřad, nezaměstnanost v ČR se pohybuje na rekordně nízkých hodnotách. Dá se tak s nadsázkou říct, že kdo chce, pracuje. Firmy mají přesto se sháněním pracovníků problém. Jak situaci řešit?

Zaměstnávání cizinců

nedostatek pracovníkůZaměstnavatelé přesto nemohou sehnat nové zaměstnance. Hrozí jim dokonce existenční potíže. Jestliže nechtějí omezovat výrobu, nutné je hledat za hranicemi. Zaměstnávání cizince přitom představuje poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces.

A to jak z hlediska administrativy, tak i časově. Trvat může i půl roku. Zájem je hlavně o pracovníky z Ukrajiny, na což reaguje i vláda spuštěním programů Pilotní projekt Ukrajina a navazujícího Režimu Ukrajina.

Co vše je nutné vyřídit, než může nový zaměstnanec nastoupit na svoje místo? Stěžejními předpisy jsou především zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o pobytu cizinců na území ČR.

Co musí udělat zaměstnavatel

Zaměstnavatel nemůže zaměstnat cizince rovnou. Nejprve musí pracovní pozici nabídnout v tuzemsku. Jestliže na ni nikoho ve lhůtě 30 dnů nezíská, teprve pak může zahájit nábor v zahraničí.

Příslušnou pracovní pozici je nejprve nutné ohlásit dané pobočce úřadu práce. Tam stejně tak musí nahlásit, že dotyčná osoba na jeho pracoviště skutečně nastoupila. Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci osobních údajů, a to ještě ve lhůtě tří let poté, co pracovní poměr skončil.

Samozřejmostí pak je důsledné dodržování mzdových podmínek. V tomto směru nesmí zaměstnavatel cizince jakkoli diskriminovat.

Která povolení potřebuje zaměstnanec

Povolení k pobytu a povolení k zaměstnání

Bez povolení k pobytu u nás žádný cizinec (tzn. občan pocházející z nečlenské země EU) začít pracovat nemůže. Byť evropský parlament schválil bezvízový styk pro pobyty kratší než 180 dnů pro občany Ukrajiny, stále jim toto nezakládá právo v unii pracovat.

Cizinec tak potřebuje od úřadu práce získat povolení k zaměstnání a až poté si může zažádat o dlouhodobé vízum určené pro pobyty v délce nad 90 dnů. Typicky se tento způsob stále používá u sezónních prací, kde délka nepřesahuje 6 měsíců.

zaměstnanecka-povoleniZaměstnanecká karta

Žádost o zaměstnaneckou kartu vyřizuje ministerstvo vnitra. Jde o typ dokladu, který v sobě kombinuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Jestliže bude žádost o jeho vydání schválena, cizinec zároveň získá vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Pak může do ČR volně přicestovat a začít zde pracovat.

Modrá karta

Modrá karta má obdobný dualní charakter jako karta zaměstnanecká. Určena je však pro ty zaměstnance, jejichž profese vyžaduje vysokou kvalifikaci. Druhou podmínkou je smlouva s hrubou mzdou, která odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR.

Nostrifikace vzdělání

Jestliže to charakter zaměstnání vyžaduje, je navíc nutné, aby zaměstnanec absolvoval ověření vzdělání neboli jeho nostrifikaci. Ta v podstatě stanovuje, že doklad o studiu na dané škole má stejnou platnost, jako by studoval v ČR.

Spolupráce s pracovní agenturou

Zaměstnavatel musí tedy zajisti celou řadu administrativních úkolů. Většinu z nich na sebe však může efektivně převzít naše pracovní agentura IRS Czech.

Máte zájem o pracovníky z Ukrajiny?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.