Komplexní zdravotní pojištění

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Vaše zdraví je velice důležité a proto je nezbytné, abyste měli zdravotní pojišťovnu, která vám zaručí rozumnou cenu a kvalitní péči. V České republice je pojištění povinné. komplexní zdravotní pojištění pro cizince Spolu s naší partnerskou zdravotní pojišťovnou Vám nabízíme komplexní zdravotní pojištění pro cizince, které splňuje všechny české zákonné požadavky a je přijímáno zahraniční policií a  

Jak rozpoznat správné pojištění

Komplexní zdravotní pojištění by mělo splňovat následující kritéria (podle zákona č. 326/1999 Sb.) Tak, aby byla přijata Čestnou policií České republiky nebo velvyslanectvím České republiky v zahraničí:

Doporučuje se, aby pojištění poskytovala jakákoli česká pojišťovna, která má podle zákona právo k poskytování tohoto druhu pojištění. V případě jakéhokoli pojištění ze zahraničí riskujete, že nebude přijat cizineckou policií nebo velvyslanectvím.

Pojistný limit musí být nejméně 60 000 EUR Zdravotní pojištění pro cizince musí zahrnovat: Nouzová zdravotní péče (nehoda) Preventivní zdravotní péče Neměla by existovat vaše finanční účast (např. Náklady na zdravotní péči činí 10 000 Kč, ale část z toho musíte platit, např. 1000 Kč)

Zdravotní péče při nehodách, ke kterým došlo v důsledku alkoholu nebo jakéhokoli léku nebo při jakékoliv sportovní činnosti Zdravotní péče při nehodách, ke kterým došlo v důsledku Vaší úmyslné chyby.

Pojištění poskytované pojišťovnou Slavia zprostředkovanou Foreigners.cz je legálně uznáno cizineckou policií České republiky nebo jakýmkoli českým velvyslanectvím a splňuje všechny požadavky zákona č. 326/1999 Sb.

Mýty a Fakta

Mýtus: V rámci komplexního zdravotního pojištění dostává cizinec pouze odškodnění za zranění.

Fakt: V žádném případě! U VZP pojišťovny má cizinec nárok na zdravotní péči srovnatelnou s tou, kterou obdrží český občan v rámci veřejného zdravotního pojištění, včetně preventivních lékařských prohlídek a očkování.

Mýtus: Pojišťovny neplatí za zdravotní péči cizinců.

Fakt: Frekvence odškodnění se neustále zvyšuje a je zřejmé, že cizinci využívají pojistné plnění v plném rozsahu. VZP pojišťovna měsíčně hradí za zdravotní péči cizinců několik milionů korun českých.

Mýtus: Pojišťovny jsou ochotny zajistit pouze zdravé cizince.

Fakt: Pojišťovna VZP také pojišťuje nemoci, které si cizinec dovezl ze své země. Pojistnou smlouvu může uzavřít každý, kdo ji nemá v úmyslu zneužít.

Mýtus: Komplexní zdravotní pojištění cizinců v nevýhodných a drahých podmínkách. Fakta: Pojišťovna VZP udržuje cenu zdravotního pojištění cizinců na nejnižší možné úrovni. Cizinec proto dostane zdravotní péči srovnatelnou s občanem České republiky za podstatně nižší cenu. Navíc pojistné není závislé na příjmu cizince, což je případ českých občanů.

Mýtus: Cizinec nedostává vysoce kvalitní zdravotní péči. Skutečnost: Cizinci dostávají zdravotní péči, která je srovnatelná s péčí českých občanů. Cizinci mohou také používat stejné zdravotnické zařízení. Poskytované služby jsou často výrazně lepší ve srovnání se zdravotní péčí, kterou cizinci využívají ve své zemi původu.

Mýtus: Cizinec má omezený přístup k zdravotní péči kvůli jazykové bariéře.

Fakta: Klienti pojišťovací společnosti VZP mají k dispozici nepřetržitou asistenční službu. Operátoři hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky, ukrajinštiny a vietnamštiny a jsou připraveni Usnadnit přístup cizinců k požadované zdravotní péči.  

Máte zájem o vyřízení zdravotního pojištění pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.