Jak se žije cizincům v ČR

20.10.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinců žije v ČR poměrně značný počet, v roce 2022 to bylo více než 1 000 000. Strohá statistika však nijak nevypovídá o tom, jak se těmto lidem u nás vlastně žije. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Život cizinců v ČR optikou výzkumů

V Česku v posledních letech přibývá z řad cizinců především občanů Slovenska a Ukrajiny. Silná je u nás rovněž vietnamská, ruská, německá a polská menšina.

Cizinci se musejí při svém pobytu v Česku potýkat s některými překážkami. Coby nejzásadnější bariéry jsou uváděny hlavně přebujelý administrativní aparát, celkově nedostatečná orientace v české legislativě a daňovém systému a samozřejmě i neznalost českého jazyka.

To vyplynulo z průzkumu realizovaným tuzemským ministerstvem práce již v roce 2007. Právě na tyto body si dotazovaní stěžovali nejvíce.

Podle sociologů v Česku chybí systematická podpora dlouhodobé integrace. Stát primárně podporuje pouze krátkodobou ekonomickou migraci. Překážkami pro cizince je cena zdravotního pojištění pro děti, obtížná nostrifikace diplomů nebo dostupnost kurzů češtiny v některých regionech.

cizinci v české republice

S povděkem naopak podle průzkumů cizinci kvitují český systém zdravotní péče. Vyplynulo to z průzkumu Expat Insider 2021. Významná spokojenost panuje i ohledně české veřejné dopravy, která funguje optikou cizinců bezchybně. Už ze samotné polohy ČR v centrální Evropě vyplývá rovněž snadná dostupnost dalších zemí.

Nejvíc cizinců, a to přibližně kolem 200 000, aktuálně žije přímo v hlavním městě. Silná je tato stopa i ve Středočeském kraji, a to primárně kvůli lepším pracovním příležitostem. Nejen ty ale v Čechách cizince různých národností drží.

Česká povaha pohledem cizinců

Konkrétně Praha bývá mnohými zdroji označována za jedno z nejkrásnějších měst na světě. A z pohledu cizinců bezesporu česká metropole vyniká minimálně značným množstvím hodnotných historických pamětihodností.

Hodnocení ČR po stránce kultury a zvyklostí je samozřejmě do značné míry subjektivní záležitostí a vyplývá hlavně ze srovnání obyčejů domovské země. Některé specifické rysy české nátury však bývají zmiňovány opakovaně.

Obyvatelé cizích zemí si tak jednoznačně všímají toho, že Češi jsou svou povahou více odtažití a uzavření, jak vyplynulo například z porovnání odpovědí v rubrice Český šok, které připravila redakce Lidových novin.

česká povaha

Málo se jednak podle některých názorů usmíváme na své spoluobčany na ulici, ale někteří cizinci si dokonce všímají toho, že nemáme sklon být příliš soudržní ani se svými nejbližšími ve vlastní rodině.

Mnoho z nich si však zvyklo na typický český humor a ten oceňuje. Žertování doslova prodchnuté sarkasmem je však pro řadu cizinců minimálně zpočátku do určité míry cizí. Co nás bezesporu ctí je to, že Češi si očima cizinců umí udělat legraci i ze sebe samotných.

Méně pozitivní je to, že obyvatelé ČR taktéž mají sklony k rasismu a xenofobii, potvrzují zkušenosti některých lidí. Mnohde chybí prostá vůle pomáhat. Určitou nepřístupnost Čechů vůči cizincům a opětovně i jazykovou bariéru, jíž jsou nově příchozí obyvatelé okolních zemí vystaveni, ostatně potvrdil i již zmiňovaný výzkum Expat Insider 2021.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.