Jak přihlásit cizince na OSSZ

13.11.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Česká republika má stejně jako každá jiná země několik tisíc pracovních nabídek, o které může zažádat prakticky kdokoli. Obyvatelé ČR za práci dostávají pravidelně vyplácenou mzdu, ze které je strháváno zdravotní a sociální pojištění, které je odváděno na příslušné orgány.

Pokud o práci v ČR žádá cizinec, dochází k nepatrným rozdílům. V prvé řadě je nutné oddělit cizince a jejich rodinné příslušníky, kteří pocházejí z evropských zemí a cizinec z tzv. třetích zemí, kteří musí žádat o pracovní povolení - zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

Jak musí zaměstnavatel postupovat při zaměstnání cizince?

Pracovní smlouva - při sjednání jakéhokoli pracovního poměru je nutné sepsat pracovní smlouvu, která zahrnuje všechny podrobnosti a nezbytné náležitosti. Kromě podpisu pracovní smlouvy je také nutné nahlásit zaměstnání cizince na úřad práce, což je nutné provést nejpozději do 10 kalendářních dnů.

přihlášení cizince k ossz

S ukončením pracovního poměru je opět nutné informovat úřad práce a nahlásit ukončení pracovního poměru a důvod, opět se jedná o lhůtu 10 kalendářních dnů. Zaměstnavatel je povinen evidovat všechny pracovní smlouvy i po ukončení pracovního poměru a to ve lhůtě 3 let.
OSSZ - přihlášení na okresní správu sociálního zabezpečení podléhá cizinec stejně jako občan ČR, jedná se o povinnost každého zaměstnavate, která je dána zákonem, jediným rozdílem je skutečnost, že Češi jsou evidováni pod rodným číslem, zatímco cizincům je rodné číslo přidělováno elektronicky odborem azylové a migrační politiky MV ČR.

Při sjednávání pracovního poměru musí zaměstnavatel OSSZ předložit dokumenty, které se budou týkat zaměstnance. Všechny náležitosti smlouvy se musí nahlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy začala platit pracovní smlouva. Stejně tak je povinnost zaměstnavatele, aby nahlásil jakékoli změny a případné ukončení pracovního poměru.
Zdravotní pojišťovna - zaměstnanec musí zaměstnavatel také přihlásit ke zdravotní pojišťovně, v ČR se nejčastěji jedná o VZP, i přesto si může zaměstnanec vybrat vlastní pojišťovnu, která mu vyhovuje.

ossz logo

Průkaz dostává zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele a je nutné, aby nahlásil i případné nezaopatřené rodinné příslušníky.

Co se stane v případě nenahlášení zaměstnance na OSSZ?

Přihlášení zaměstnance na OSSZ je povinností z důvodu odvodů pojistného, které odchází pravidelně z měsíční výplaty. Jestliže tak není učiněno, dochází k porušování zákona a tím i nelegálnímu zaměstnávání cizince.

Pokud takovou skutečnost odhalí OSSZ, trestem bývají vysoké pokuty, pravidelné kontroly, případně okamžitě ukončení živnosti, určitě se tak vyplatí si pohlídat všechny termíny a mít dokumenty připravené ještě před nástupem cizince na pracovní pozici, můžete pak vše jen podepsat.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.