Jak na výhodné zdravotní pojištění pro cizince

10.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zdravotní pojištění pro cizince představuje nezbytnost, pokud se rozhodne na našem území pobývat. Toto pojištění má svá specifika. Kdo, jak a kde se potřebuje nechat pojistit?

Jak probíhá zdravotní pojištění cizinců

Smyslem zdravotního pojištění je pokrytí léčebných výloh, to znamená vlastní léčby, ale také prevence, dále lázeňské péče i zajištění dostupnosti některých léčiv. U nás funguje systém tzv. všeobecného pojištění, kdy se na něm podílí stát i sami pacienti. Veřejné zdravotní pojištění je povinné nejen v ČR, ale také v rámci celé Evropské unie. komplexní zdravotní pojištění cizinci

Cizí státní příslušník s trvalým pobytem

Od toho se posléze odvíjejí i specifika při zdravotním pojištění cizinců. Záleží na tom, zda má cizinec na území ČR trvalý pobyt nebo nikoli. Pokud jej má, získává tímto momentem i zdravotní pojištění. To trvá po celou dobu a zaniká až úmrtím dotyčné osoby. Podmínky jsou tak v zásadě shodné jako u českých občanů.

Osoby bez trvalého pobytu v tuzemsku

V tomto případě je nutné rozlišovat, zda se pojištění týká občanů EU (patří sem za stejných podmínek ještě Švýcarsko a všechny země Evropského hospodářského prostoru) nebo ostatních cizinců. zdravotní pojištění ukrajinciV prvním uvedeném případě stačí, když se občan EU (nebo dalších výše uvedených států) prokáže svou kartičkou pojištěnce. Ta má jednotnou podobu, jde o modrou průkazku užívanou běžně i u nás, která deklaruje, že náklady na ošetření budou v případě potřeby hrazeny právě z veřejného zdravotního pojištění.

Jedná-li se o cizince, který pochází ze země mimo výše vymezená kritéria, stále může být taková osoba účastna veřejného zdravotního pojištění. Pak musí být zaměstnána u zaměstnavatele, který má na území ČR trvalý pobyt nebo své sídlo. Případně se na něj vztahují podmínky zakotvené v evropských nařízeních.

Komerční zdravotní pojištění

Při krátkodobých cestách nám zpravidla běžné cestovní pojištění možné výlohy velmi dobře pokryje. To se ale týká například dovolených Dlouhodobý pobyt je však specifičtější případ a vyžaduje komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Podobně je nutné si komerční zdravotní pojištění zaplatit v okamžiku, kdy dotyčná osoba trvalý pobyt u nás nemá. Takovéto zdravotní pojištění svým rozsahem krytí v zásadě odpovídá tomu, co může nabídnout klasické veřejné pojištění, což znamená, že kryje preventivní prohlídky atd.

U žen je ještě vhodné se zamyslet i nad tím, aby léčebné výlohy zahrnovaly i případnou péči související s těhotenstvím a porodem.

Jak si správně vybrat

Vzhledem k tomu, že na současném trhu působí celá řada pojišťoven a v jejich portfoliu se nachází i komerční zdravotní pojištění pro cizince, vyplatí se důkladně jednotlivé produkty porovnávat, aby vám svým nastavením vyhovovaly.

Proto lze jednoznačně doporučit využití služeb pracovní agentury IRS Czech, která vám zprostředkuje příslušné kontakty a dokáže zodpovědně poradit.

Máte zájem o vyřízení zdravotního pojištění pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.