Jak cizinec pozná, že je zaměstnán legálně?

21.08.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V některých případech se může cizinec ocitnout v situaci, kdy se stane předmětem nelegálního zaměstnávání, aniž o tom sám ví. Jak tedy poznat, jaká je realita?

Co je to nelegální práce

S pojmem nelegální práce se úzce pojí pojem práce závislá. To je v souladu se zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) práce taková, která je je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Obecně je nelegální práce definována dle Státního úřadu inspekce práce jakožto závislá práce vykonávána fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah – tedy bez uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

práce načerno

V případě cizinců pak navíc i jako práce vykonávána cizincem bez nebo v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou či modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance a také v případě, že je práce vykonávána cizincem bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky v případech, kdy je toto oprávnění požadováno.

Jak je to s odpovědností za nelegální zaměstnávání

Odpovědnost za to, že je zaměstnán legálně, má sám zaměstnanec. Měl by tedy vždy být držitelem příslušného pracovního povolení a povolení k zaměstnání. Tato povinnost z něj není sňata dokonce ani v okamžiku, kdy je zprostředkovatelem zaměstnání pracovní agentura.

Agentura tak sice může svému zaměstnanci napomoci s hledáním pracovního místa, se zařízením pobytového oprávnění, stejně tak má možnost se postarat o zdravotní pojištění a ubytování a k ruce může být i se zajištěním povolení k zaměstnání, ale samotný zaměstnanec je povinen mít veškeré příslušné doklady v pořádku.

Pro cizince ze třetích zemí je tímto oprávněním k výkonu zaměstnání:

  • modrá karta
  • zaměstnanecká karta
  • povolení k zaměstnání 

Vydané oprávnění se váže vždy na konkrétní druh pracovní činnosti, určitou mzdu a místo výkonu práce.

Co se týče sezónního zaměstnávání, alternativou jsou:

Jak poznat, jestli jsem nelegálně zaměstnán

Určitým signálem je platba daní a odvodů. Jejich struktura v ČR má tuto podobu: daň z příjmu, příspěvek na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění.

pojištění cizinců

Za zaměstnance je platí zaměstnavatel. Měl by tedy tyto platby strhávat svému zaměstnanci ze mzdy. Děje-li se tak, může to být signálem, že zaměstnanec je zaměstnán legálně.

Na oficiálním webu Úřad práce České republiky je také k dispozici seznam legálních pracovních agentur. Legální agentura také nemůže po uchazeči o zaměstnání požadovat žádné poplatky.

Hrozí zaměstnavateli také postih?

Samozřejmě, nelegální zaměstnávání je aktivitou, za niž je postižitelný i samotný zaměstnavatel. A to pokutou až ve výši 10 000 000 Kč.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.