Institut správního vyhoštění

10.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Správním vyhoštěním se rozumí nucené ukončení pobytu každého cizince, který se nachází na území České republiky.  Je však také uvedena doba, po kterou nesmí cizinec vstoupit na území žádného členského státu EU. Institut správního vyhoštění přesně vymezuje podmínky kdy a v jaké situaci může policie udělit vyhoštění a kdy tak učinit nemůže.

Druhy správního vyhoštění

Správní vyhoštění se vztahuje na cizince, kteří jsou na území České republiky v přechodném pobytu, ale také pro cizince, kteří mají na území povolení k trvalém pobytu.

Přechodný pobyt

Doba vyhoštění z České republiky se bude lišit podle skutku, za jakým účelem je rozhodnutí uděleno.

institut správního vyhoštění

3 roky - vyhoštění na 3 roky se týká každého cizince, který je na území České republiky bez cestovního dokladu nebo víza. Stejně tak pokud jste vážně nemocní nebo ovlivňujete správní řízení jakoukoli nepravdivou informací o sobě.
5 let - máte-li doklad, ale je padělaný, neplatný nebo odcizen. Na tuto dobu je vyhoštění také uděleno cizincům, kteří zde pracují bez pracovního povolení a povolení k pobytu. Dále také překročení hranice mimo hraniční přechod.
10 let - pokud cizinec jakkoli ohrožuje bezpečnost celého státu nebo by mohl narušovat veřejnost.

Povolení k trvalému pobytu

Většinou se vydává na dobu 10 let za stejných podmínek jako osobám v přechodném pobytu. Udělení správního vyhoštění na dobu 3 let je možné, pokud cizinec nesplňuje povinnosti, které jsou dány zákonem.

Doba stanovená při rozhodnutí o vyhoštění

Každý cizinec má po obdržení správního vyhoštění i dobu, během které musí území České republiky opustit. Tato doba bývá většinou 7 - 60 dní, vždy záleží na rozhodnutí správního orgánu.  Doba 60 dní je stanovena kvůli požadavkům evropského práva. Doba se nestanovuje, pokud je cizinec zajištěn.

Tato doba zase nemůže nikdy překročit 180 dnů. Je-li zajištěný cizinec nezletilý, bude mu stanoven opatrovník a bude informován orgán sociálně právní ochrany dětí a doba zajištění nesmí překročit 90 dní.

Zajištění je zřizováno Ministerstvem Vnitra. Každý cizinec, kterého se týká zajištění, musí být dostatečně informován o svých právech a zároveň povinnostech a to v jazyce, v jakém on sám komunikuje.

Odvolání proti správnímu vyhoštění

Každý cizinec se samozřejmě může proti rozhodnutí odvolat. To je možné podat do 5 dnů od rozhodnutí o vyhoštění. V případě zamítnutí dochází na žalobu, která se podává do 10 dnů. Problémem bývá, že pokud je cizinec na území České republiky nelegálně, pak není možné tuto žalobu podat.

vyhoštění cizince z čr

Kdy nelze rozhodnutí o vyhoštění vydat

Cizinecká policie nemůže udělit rozhodnutí o vyhoštění žádnému cizinci, u kterého by posléze vznikly důsledky, které by narušily soukromí nebo rodinný život tohoto cizince. Ani tak není možné rozhodnutí předejít. Problém nastává, protože zákonem není definováno, co znamená narušení soukromí nebo rodinného života cizince.

Bezpečnost cizince - pokud cizinec přijde na území České republiky bez dokladů žádat o azyl, musí se sám přihlásit úřadu. Je-li prokázán vážný důvod, že ve státě, kam by byl cizinec vyhoštěn, mu hrozí nebezpečí, není možné toto vyhoštění udělit.

Překážka správního vyhoštění - pokud jste v azylovém řízení a je uděleno správní vyhoštění, je primárně překážka brána jako přednostní. Každému cizinci tak bude uděleno vízum za účelem strpění pobytu.

Náklady spojené se správním vyhoštěním

Pokud cizinec obdrží správní vyhoštění, musí také zahrnovat náklady spojené s ubytováním, stravou, přepravou a nutnou peněžitou hotovostí. Pokud je správní vyhoštění za účelem zaměstnání bez pracovního povolení, musí všechny tyto náklady uhradit zaměstnavatel, který vzal cizince na pracovní pozici nelegálně.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt