Hlášení změn u cizinců žijících v ČR

04.11.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinci pracující nebo žijící dlouhodobě v České republice z různých důvodů, ať už se jedná o pracovní povinnosti nebo o běžné zachovávání rodinných či partnerských vztahů, řeší své pracovně-právní záležitosti v rámci náročnější legislativně požadované administrativě.

Obdobně jako tuzemští občané, i pracovníci ze zahraničí či osoby s jinou státní příslušností jsou povinni svému zaměstnavateli nahlašovat změny, které jsou spojeny s jejich aktuálním rodinným stavem nebo kontaktními údaji.

V jejich případě je však z důvodu získání či zachování povolení k pobytu nutné hlásit danou skutečnost také na příslušné úřady, aby bylo možné ověřit, že svým jednáním neporušují podmínky pro držení tohoto povolení.

Povolení k pobytu a změny údajů

Povolení k pobytu získává cizinec na základě žádosti v několika režimech s ohledem na účel jeho přítomnosti na území České republiky. Podmínky pro jeho získání se liší především s ohledem na původ cizince a mezinárodní dohody, které mají cílový a výchozí stát mezi sebou pro migraci pracovní síly uzavřeny (bilatelární nebo multilaterální).

hlášení změn u cizinců v čr

Povolení k pobytu u zahraničních pracovníků

Cizinci přicházející do České republiky mohou povolení k dlouhodobému pobytu obdržet po splnění několika podmínek, a to ve zjednodušeném režimu, který platí především pro přeshraniční migraci v Evropském hospodářském prostoru (jelikož pro občany Evropské unie platí volný přístup k pracovnímu trhu), případně pro jejich rodinné příslušníky či osoby se zvláštním specializovaným povoláním.

Cizinci pocházející ze zemí, které nejsou zahrnuty v tomto režimu, či pro ně neplatí definovaná výjimka, přichází do České republiky obvykle za prací nebo sekundárně za účelem sjednocení rodiny osob, jež již disponují konkrétním typem pobytového povolení.

U těchto pracovníků se dlouhodobé povolení k pobytu navazuje především na pracovně-právní vztah, jež je identifikován jako účel pobytu, případně na studium nebo podnikání. U cizinců přicházejících za pracovními příležitostmi je povolení k dlouhodobému pobytu řešeno prostřednictvím dvou typů oprávnění, a to:

Oba tyto typy dokladů vyžadují doložení specifických podkladových materiálů, které jsou ověřovány u místně příslušného pracovního úřadu, kterému musí být zaměstnanec nahlášen stanoveným postupem.

Legislativně požadované hlášení změn

Hlášení změn u cizinců pracujících v České republice se vztahuje na 4 základní údaje o jejich pobytu a stavu. Tyto změny jsou požadovány legislativou a jejich nahlášení je zatíženo zákonnou povinností, která také vymezuje restrikce vyplývající z nedodržení tohoto požadavku. Údaje, které je nutné ze zákona hlásit, zahrnují:

  • změna jména nebo příjmení
  • změnu osobního, resp. rodinného stavu (sňatek, rozvod)
  • změna údajů cestovního dokladu

Tyto změny se hlásí do 3 pracovních dnů od obdržení dokladu o jejich provedení, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci (změnu může nahlásit také zaměstnavatel) na OAMP (Obor azylové a migrační politiky) Ministerstva vnitra České republiky.

Podle speciálních podmínek se pak řídí změna adresy bydliště nebo údajů v pobytovém dokladu, které nespadají do předchozích tří kategorií. Tyto je nutné nahlásit do 30 dnů (pokud se předpokládá změna adresy delší než 30 dnů), rovněž na OAMP.

Často kladené dotazy


Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.