Dlouhodobý pobyt cizinců za sportovním účelem

04.03.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pobyt cizinců za sportovním účelem je jedním z typů dlouhodobého pobytu. Komu je určeno a jak jej získat?

Co je pobyt za sportovním účelem

Vízum je určeno pro pobyt v délce nad 90 dnů. Žádat o něj mohou profesionální sportovci. K podání žádosti je potřebná osobní přítomnost žadatele.

Tato skupina je specifická, její činnost nelze považovat za zaměstnání, ač se běžnému pracovně právnímu vztahu podobá. Proto si tedy nelze za tímto účelem i o příslušné vízum pro účel zaměstnání. Postavení profesionálních sportovců není upraveno v zákoníku práce.

dlouhodobé vízum pro sportovce

Co je k žádosti o vízum pro sportovce potřeba

Obecně se dle Ministerstva vnitra České republiky pro žádosti o dlouhodobý pobyt předkládá:

  • originál cestovního dokladu
  • doklad potvrzující účel pobytu na území
  • prostředky k pobytu na území
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
  • fotografie, což neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince
    souhlas rodičů

Dále je nutné doložit:

  • doklad obdobný výpisu z evidence trestního rejstříku nebo obdobné evidence
  • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Náležitosti dokladů přikládaných k žádosti o sportovní pobyt

Podklady přikládané k žádosti by neměly být starší než 180 dnů. Starší může být pouze cestovní doklad, ovšem nikoli starší než 10 let. U pasu se rovněž vyžaduje, aby jeho platnost byla ještě o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Eventuálně může být staršího data i fotografie. U té je ale vyžadováno, aby reflektovala skutečnou podobu žadatele. Dokumenty s výjimkou cestovního dokladu se vyžadují v českém jazyce.

dlouhodobý pobyt za účelem sportovním

Specifika pobytu za sportovním účelem

Zásadním podkladem je citovaný doklad potvrzující účel pobytu na území. V tomto případě jím bude hráčská smlouva, kterou hráč uzavřel se sportovním klubem.

Vyžaduje se navíc rovněž, aby tato smlouva byla registrována příslušným sportovním svazem. Musí být jasně patrno, že smlouva je uzavřena tak, že se jedná skutečně o profesionální sportovní činnost. Pokud tuto podmínku sportovec nesplňuje, měl by svůj pobyt oficiálně řešit vyřízením zaměstnanecké karty.

Oficiálně též nelze za tuto kategorii povolání považovat trenérskou činnost nebo výkon činnosti sportovního fyzioterapeuta. Tato skupina žadatelů potřebuje vízum za účelem podnikání, případně zaměstnaneckou kartu.

Zvláště významný přínos ve sféře sportu pak může být i důvodem pro udělení českého státního občanství. V takovém případě se vyžaduje, aby cizinec měl v ČR již trvalý pobyt. Další podmínkou, kterou musí žadatel naplnit, je pouze trestní bezúhonnost.

Jak se vyřizují žádosti

Řešení jednotlivých žádostí je v kompetenci Ministerstva vnitra. To by mělo rozhodnout o žádosti ve lhůtě do 90 dnů ode dne jejího podání, ve složitých případech může vyřizování žádosti trvat až 120 dnů. S vyřízením vám rádi pomůžeme.

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého pobytu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.