Co je vůbec certifikovaný překlad a k čemu slouží?

13.05.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Začneme od začátku – je důležité si v prvotní fázi ucelit pojem ,certifikovaný překlad‘. Tento překlad však můžeme nalézt i pod pojmem ,soudní překlad‘ či ,úředně ověřený překlad‘.

Obecně se jedná o situaci, kdy potřebujete přeložit své důležité dokumenty pro jednání se státní institucí či úřadem. Samozřejmě tento překlad si můžete nechat vyhotovit pro výběrové řízení, kde chcete působit profesionálněji a převyšovat tak ostatní uchazeče.

Kdo překlad vyhotoví?

Tyto překlady jsou ověřené soudním překladatelem a je opatřen soudní doložkou a oficiálním kulatým razítkem daného překladatele. Tím dává překladatel vlastně souhlas s tím, že potvrzuje překlad a tento překlad a je totožný s originální listinou.

úřední překlad dokumentů

Doložka, která je k překladu připojená je důležitým požadavkem státních orgánů pro různé úkony, které úřad provede ve spojení s Vaší osobou.

Bude také nutno podotknout, že je vhodné mít notářsky ověřenou kopii originálu a to z jednoho důvodu – tato kopie je pak připojená k samotnému překladu spolu s doložkou, razítkem a pečetí překladatele – společně jsou dokumenty svázány nejčastěji trikolórovou šňůrou – může být také sešita sešívačkou a podobně, zákon překladatelům neurčuje, jakým způsobem má být dokument k překladu připojen.

Jaké dokumenty se nechávají soudně překládat?

Mezi nejběžnější překlady se soudní doložkou patří:

 • Překlady oddacích listů
 • Překlady rodných listů
 • Překlady různých smluv a stanov
 • Překlady vysvědčení, diplomů a osvědčení
 • Překlady rozsudků soudu
 • Překlady dokumentů pro policejní orgány
 • Překlad výpisu rejstříku trestů
 • Překlady výpisu z obchodního rejstříku
 • Překlady účetních či daňových podkladů
 • Překlady lékařských zpráv
 • Překlady plných mocí
 • Překlady úmrtního listu

Obecně můžeme říct, že se jedná o všechny dokumenty, které po Vás může vyžadovat jakýkoliv úřad či státní instituce, které bude potřeba nechat přeložit překladatelem, který je jmenován v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících příslušným Krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR.

soudní překlady

Soudní překlad, který je opatřen soudní doložkou a kulatým razítkem se státním znakem je pak použitelný k oficiálnímu užití před soudem, úřadem, policejním orgánem jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Nejčastěji se nechávají dokumenty překládat z/do angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny či španělštiny. Každý znalec má nastavený svůj ceník za takové překlady, pro představu zde můžete vidět tabulku s orientačními cenami za 1 NS překladu.

 • Rodné listy a úmrtní listy – 390,- Kč
 • Vysvědčení – 500,- Kč
 • Oddací listy – 390,- Kč
 • Výpis rejstříku trestů – 390,- Kč
 • Vysokoškolské diplomy – 390,- Kč
 • Výpis z obchodního rejstříku – 600,- Kč
 • Potvrzení o studiu – 390,- Kč

U různých smluv (ať už pracovních či obchodních), soudních rozsudků nebo i notářských zápisů se cena vždy odvozuje od rozsahu dokumentu.

Kde mi takový překlad vyhotoví?

Soudní překlady si můžete objednat jednoduše online nebo přímo osobně u naší agentury IRS Czech. Náš tým překladatelů je připraven k překladu z mnoha různých jazyků a cenové podmínky jsou více než výhodné.

Máte zájem o certifikovaný překlad?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.